Skellefteå–Skelleftehamns övre I

Linjen mellan Skellefteå och Skelleftehamns övre är knappt 14 kilometer lång och saknar linjeblockering. På sträckan finns tre linjeplatser omgivna av linje­plats­signaler, Hedensbyn, Gunsen och Ursviken. Den här linjebeskrivningen är därför delad i fyra delar som tillsammans med beskrivningen av de tre linjeplatserna täcker hela linjesträckan.

Utfarten från Skellefteå driftplats sker omedelbart öster om plankorsningen med Grenvägen och järnvägen går snart parallellt med länsväg 372, Järnvägsleden. I den första kurvan finns en gångtunnel under spåret och ytterligare en följer vid den motriktade försignalen till Skellefteå. Vid kilometer 50 finns en längre kurva och i den en bevakad plankorsning med en gång- och cykelväg. Drygt 200 meter senare följer linjeplatssignalen för växeln i Hedensbyn.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Tisdag 20 oktober 2009

Linjen sedd västerut strax utanför driftplatsgränsen till Skellefteå som skymtar längst bort i bild. I kurvan skymtar också en gångtunnel under spåret.  8 år
ID-nummer:  19878
Direktlänk: /bild/00019878/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats, banan följer Järnvägsleden, länsväg 372, vars ändpunkt också är Skelleftehamn. Längst bort i bild skymtar också försignalen till linjeplatssignalen i Hedensbyn.  8 år
ID-nummer:  19879
Direktlänk: /bild/00019879/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid försignalen till Skellefteå finns en gångtunnel under spåret.  8 år
ID-nummer:  19880
Direktlänk: /bild/00019880/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  19881
Direktlänk: /bild/00019881/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra änden av Östra Nygatan fortsätter en gång- och cykelväg som korsar järnvägen i plan.  8 år
ID-nummer:  19882
Direktlänk: /bild/00019882/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  19883
Direktlänk: /bild/00019883/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut från plankorsningen med älven till vänster.  8 år
ID-nummer:  19884
Direktlänk: /bild/00019884/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan väster om plankorsningen finns kilometertavla 50.  8 år
ID-nummer:  19885
Direktlänk: /bild/00019885/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med gång- och cykelvägen sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  19886
Direktlänk: /bild/00019886/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats, här syns linjeplatssignalen för Hedensbyn.  8 år
ID-nummer:  19887
Direktlänk: /bild/00019887/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster i höstsolen.  8 år
ID-nummer:  19888
Direktlänk: /bild/00019888/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot plankorsningen nära linjeplatssignalen i Hedensbyn.  8 år
ID-nummer:  19889
Direktlänk: /bild/00019889/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!