Gunsen (Gse)

Gunsen öppnades som linjeplats 1996 och är en terminal med två oelektrifierade spår med en 50 meter bred hårdgjord yta mellan. Spåren har växlar i båda ändar. Terminalen ligger i östra utkanten av Norra Bergsbyn och strax väster om växlarna i Skellefteåänden finns en bevakad plankorsning med en gång- och cykelväg.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Tisdag 20 oktober 2009

Linjeplatssignalen Gse A från Skellefteåhållet.  8 år
ID-nummer:  19851
Direktlänk: /bild/00019851/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Skellefteå från plankorsningen nära västra växeln.  8 år
ID-nummer:  19852
Direktlänk: /bild/00019852/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna i västra änden av Gunsen, spåren delar sig i två terminalspår vid sidan av huvudspåret.  8 år
ID-nummer:  19853
Direktlänk: /bild/00019853/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen för en gång- och cykelväg sedd från sydost.  8 år
ID-nummer:  19854
Direktlänk: /bild/00019854/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från Holmgatan vid växlarna i västra änden av Gunsen.  8 år
ID-nummer:  19855
Direktlänk: /bild/00019855/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna sedda från öster.  8 år
ID-nummer:  19856
Direktlänk: /bild/00019856/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudspåret närmast och det ena terminalspåret intill det.  8 år
ID-nummer:  19857
Direktlänk: /bild/00019857/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra terminalspåret sett i riktning mot växlarna i väster.  8 år
ID-nummer:  19858
Direktlänk: /bild/00019858/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra terminalspåret med den hårdgjorda ytan mellan spåren.  8 år
ID-nummer:  19859
Direktlänk: /bild/00019859/
Fotodatum: den 20 oktober 2009
Publicerad: den 17 oktober 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)