Finnforsfallet (Ffs)

Finnforsfallet är numera den enda driftplatsen mellan Bastuträsk och Skellefteå, men den kan normalt inte bevakas. Den är inte heller belägen mitt på sträckan, utan det är ungefär dubbelt så långt till Skellefteå som till Bastuträsk härifrån. Bangården ligger i nordväst-sydostlig riktning ungefär en och en halv kilometer söder om den lilla byn som omger det fall i Skellefteälven som såväl byn som driftplatsen fått sitt namn från. Landsvägen söderut från byn går rakt fram mot det numera rivna stationshusets plats, men gör två skarpa böjar och korsar järnvägen i en plankorsning strax sydost om bangården. Finnforsfallet har ett avvikande huvudspår på norra sidan av normalhuvudspåret, men det avvikande spåret är inte elektrifierat. Utöver dessa spår har det funnits ett sidospår, även det på norra sidan, detta är dock rivet på hela sträckan men växlarna i bangårdsändarna ligger kvar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Tisdag 23 augusti 2011

Vy mot bangården från plankorsningen strax öster om densamma.  1 år
ID-nummer:  33731
Direktlänk: /bild/00033731/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Skellefteå sedd från samma plankorsning.  1 år
ID-nummer:  33732
Direktlänk: /bild/00033732/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelsen vid bangården består numera endast av en större förrådsbyggnad vid sydöstra bangårdsänden, här sedd vid platsen där stationshuset stod.  1 år
ID-nummer:  33733
Direktlänk: /bild/00033733/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost där det numera rivna sidospåret låg.  1 år
ID-nummer:  33734
Direktlänk: /bild/00033734/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydostligaste delen av bangården med det oelektrifierade avvikande huvudspåret närmast.  1 år
ID-nummer:  33735
Direktlänk: /bild/00033735/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster.  1 år
ID-nummer:  33736
Direktlänk: /bild/00033736/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I sydöstra bangårdsänden finns växeln till det rivna sidospåret kvar.  1 år
ID-nummer:  33737
Direktlänk: /bild/00033737/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket står intill stationshusets tidigare plats.  1 år
ID-nummer:  33738
Direktlänk: /bild/00033738/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket i Finnforsfallet.  1 år
ID-nummer:  33739
Direktlänk: /bild/00033739/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra bangårdsänden sedd från öster, även här finns sidospårets växel kvar.  1 år
ID-nummer:  33740
Direktlänk: /bild/00033740/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den relativt korta bangården sedd från nordväst.  1 år
ID-nummer:  33741
Direktlänk: /bild/00033741/
Fotodatum: den 23 augusti 2011
Publicerad: den 2 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!