Piteå (Ptå)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Lördag 28 november 2009

Det gamla lokstallet i Piteå saknar numera spåranslutning och vändskiva och används i stället för helt annan verksamhet. 2 år
ID-nummer:  21410
Direktlänk: /bild/00021410/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Munksund passerar alldeles intill lokstallet. 2 år
ID-nummer:  21411
Direktlänk: /bild/00021411/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren utanför lokstallet, närmast ett elektrifierat stickspår och därefter spåret mot Munksund. 2 år
ID-nummer:  21412
Direktlänk: /bild/00021412/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En moderniserad byggnad som exteriört ändå har fått behålla järnvägskopplingen. 2 år
ID-nummer:  21413
Direktlänk: /bild/00021413/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster. 2 år
ID-nummer:  21414
Direktlänk: /bild/00021414/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lager av hjulaxlar strax väster om lokstallet. 2 år
ID-nummer:  21415
Direktlänk: /bild/00021415/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 november 2006

Bangården i Piteå en mulen novemberförmiddag, vy västerut. 3 år
ID-nummer:  19960
Direktlänk: /bild/00019960/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställda vagnar i västra delen av bangården, pappersbruket Smurfit Kappa skymtar i bakgrunden till vänster. 3 år
ID-nummer:  19961
Direktlänk: /bild/00019961/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats, här viker spåret mot Munksund och Haraholmen av mot höger runt det gamla lokstallet. 3 år
ID-nummer:  19962
Direktlänk: /bild/00019962/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs bangårdens norra sida från östra änden. 3 år
ID-nummer:  19963
Direktlänk: /bild/00019963/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 9 september 2006

Vy österut. 10 år
ID-nummer:  01801
Direktlänk: /bild/00001801/
Fotodatum: den 9 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut. 10 år
ID-nummer:  01802
Direktlänk: /bild/00001802/
Fotodatum: den 9 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!