Piteå (Ptå)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Fredag 12 juni 2015

Signalen 2/5 som står omkring 700 meter infartssignalen till Piteå är platsen där ankommande tåg övergår till rörelseformen växling, härefter är alla spår sidospår.  2 år
ID-nummer:  22532
Direktlänk: /bild/00022532/
Fotodatum: den 12 juni 2015
Publicerad: den 23 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 16 december 2009

Decembersol och kyla i Piteå klockan 11:25, -15 °C. Solen har nått dagens högsta höjd över horisonten och kastar sina bleka strålar över järnvägsspåret vid Södra hamn.  11 år
ID-nummer:  07487
Direktlänk: /bild/00007487/
Fotodatum: den 16 december 2009
Publicerad: den 1 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 november 2009

Det gamla lokstallet i Piteå saknar numera spåranslutning och vändskiva och används i stället för helt annan verksamhet.  5 år
ID-nummer:  21410
Direktlänk: /bild/00021410/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Munksund passerar alldeles intill lokstallet.  5 år
ID-nummer:  21411
Direktlänk: /bild/00021411/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren utanför lokstallet, närmast ett elektrifierat stickspår och därefter spåret mot Munksund.  5 år
ID-nummer:  21412
Direktlänk: /bild/00021412/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En moderniserad byggnad som exteriört ändå har fått behålla järnvägskopplingen.  5 år
ID-nummer:  21413
Direktlänk: /bild/00021413/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster.  5 år
ID-nummer:  21414
Direktlänk: /bild/00021414/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lager av hjulaxlar strax väster om lokstallet.  5 år
ID-nummer:  21415
Direktlänk: /bild/00021415/
Fotodatum: den 28 november 2009
Publicerad: den 28 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 februari 2009

Östra bangårdsänden sedd från nordväst.  2 år
ID-nummer:  25885
Direktlänk: /bild/00025885/
Fotodatum: den 24 februari 2009
Publicerad: den 23 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från väster.  2 år
ID-nummer:  25884
Direktlänk: /bild/00025884/
Fotodatum: den 24 februari 2009
Publicerad: den 23 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 november 2006

Bangården i Piteå en mulen novemberförmiddag, vy västerut.  6 år
ID-nummer:  19960
Direktlänk: /bild/00019960/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställda vagnar i västra delen av bangården, pappersbruket Smurfit Kappa skymtar i bakgrunden till vänster.  6 år
ID-nummer:  19961
Direktlänk: /bild/00019961/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats, här viker spåret mot Munksund och Haraholmen av mot höger runt det gamla lokstallet.  6 år
ID-nummer:  19962
Direktlänk: /bild/00019962/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs bangårdens norra sida från östra änden.  6 år
ID-nummer:  19963
Direktlänk: /bild/00019963/
Fotodatum: den 12 november 2006
Publicerad: den 11 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 9 september 2006

Vy österut.  13 år
ID-nummer:  01801
Direktlänk: /bild/00001801/
Fotodatum: den 9 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut.  13 år
ID-nummer:  01802
Direktlänk: /bild/00001802/
Fotodatum: den 9 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 augusti 2006

Spåret ut mot Haraholmen och Piteå djuphamn där det korsar över de flacka sandhedarna på Pitholmen.  5 mån
ID-nummer:  34349
Direktlänk: /bild/00034349/
Fotodatum: den 19 augusti 2006
Publicerad: den 19 augusti 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!