Öjebyn (Öby)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Måndag 30 april 2007

Det gamla stationshuset.  15 år
ID-nummer:  02378
Direktlänk: /bild/00002378/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i huvudspåret till sidospåren finns kvar.  15 år
ID-nummer:  02379
Direktlänk: /bild/00002379/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klotväxlar där sidospåren delar upp sig, den högra är skyddsväxel mot linjen.  15 år
ID-nummer:  02380
Direktlänk: /bild/00002380/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med bangården i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  02381
Direktlänk: /bild/00002381/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är vår i Norrbotten.  15 år
ID-nummer:  02382
Direktlänk: /bild/00002382/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårtecken vid den gamla stationen i Öjebyn.  7 år
ID-nummer:  21954
Direktlänk: /bild/00021954/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 29 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen i bangårdens nordvästra del.  15 år
ID-nummer:  02383
Direktlänk: /bild/00002383/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangård och stationshus sett västerifrån.  15 år
ID-nummer:  02384
Direktlänk: /bild/00002384/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den skarpa kurvan omedelbart norr om den igenväxta bangården. Till höger ett lika "igenväxt" lågprisvruhus, stängt tillsvidare...  15 år
ID-nummer:  02385
Direktlänk: /bild/00002385/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det västligaste industrispåret viker av från huvudlinjen, mycket igenväxt.  15 år
ID-nummer:  02386
Direktlänk: /bild/00002386/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om lastkajen verkar någon byggnad ha legat tills nyligen. Stationshuset ligger bakom träden till vänster.  15 år
ID-nummer:  02387
Direktlänk: /bild/00002387/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från lastkajen.  15 år
ID-nummer:  02388
Direktlänk: /bild/00002388/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot växeln på linjen.  15 år
ID-nummer:  02389
Direktlänk: /bild/00002389/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande lätt igenväxta bangård. Stationshuset till vänster.  15 år
ID-nummer:  02390
Direktlänk: /bild/00002390/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det östra industrispåret viker av alldeles intill stationen.  15 år
ID-nummer:  02391
Direktlänk: /bild/00002391/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det östra industrispåret går in på industriområdet norr om banan.  15 år
ID-nummer:  02392
Direktlänk: /bild/00002392/
Fotodatum: den 30 april 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)