Arnemark (Amk)

Byn Arnemark är belägen vid Piteälven ungefär mitt mellan Älvsbyn och Piteå. När statsbanan Älvsbyn - Piteå byggdes under 1910-talet anlades här en hållplats. Idag är Arnemark den enda mötesstationen på Piteåbanan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Fredag 25 januari 2013

En namnskylt från järnvägen på annan plats i byn.  5 år
ID-nummer:  25758
Direktlänk: /bild/00025758/
Fotodatum: den 25 januari 2013
Publicerad: den 25 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 mars 2011

En lada vid norra infarten till Arnemark.  5 år
ID-nummer:  26320
Direktlänk: /bild/00026320/
Fotodatum: den 28 mars 2011
Publicerad: den 28 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 15 december 2010

Infarten till Arnemark från Piteå i en blek decembersol.  3 år
ID-nummer:  32791
Direktlänk: /bild/00032791/
Fotodatum: den 15 december 2010
Publicerad: den 15 december 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 6 oktober 2010

Utfarten norrut från Arnemark i riktning mot Nyfors vid Älvsbyn.  5 år
ID-nummer:  24058
Direktlänk: /bild/00024058/
Fotodatum: den 6 oktober 2010
Publicerad: den 5 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 13 oktober 2007

Södra bangårdsänden i Arnemark.  14 år
ID-nummer:  05228
Direktlänk: /bild/00005228/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Piteå.  14 år
ID-nummer:  05229
Direktlänk: /bild/00005229/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del sedd orrut vid kilometer 28.  14 år
ID-nummer:  05230
Direktlänk: /bild/00005230/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plats nära dess mitt.  14 år
ID-nummer:  05231
Direktlänk: /bild/00005231/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elanläggning i Arnemark, här finns en AT-transformator.  14 år
ID-nummer:  05232
Direktlänk: /bild/00005232/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En möjligen äldre byggnad på stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  05233
Direktlänk: /bild/00005233/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i gult tegel med namnskylt.  14 år
ID-nummer:  05234
Direktlänk: /bild/00005234/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalkur intill fjärrkuren.  14 år
ID-nummer:  05235
Direktlänk: /bild/00005235/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om fjärrkuren finns ett stickspår fram till en mindre lastkaj.  14 år
ID-nummer:  05236
Direktlänk: /bild/00005236/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del med stickspåret i förgrunden sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  05237
Direktlänk: /bild/00005237/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från lastkajen.  14 år
ID-nummer:  05238
Direktlänk: /bild/00005238/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från lastkajen.  14 år
ID-nummer:  05239
Direktlänk: /bild/00005239/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot plankorsningen norr om bangården med stickspårets stoppbock i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  05240
Direktlänk: /bild/00005240/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen norr om bangården för vägen mot Holmträsk och Sjulsmark.  14 år
ID-nummer:  05241
Direktlänk: /bild/00005241/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen norr om densamma.  14 år
ID-nummer:  05242
Direktlänk: /bild/00005242/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Nyfors och Älvsbyn.  14 år
ID-nummer:  05243
Direktlänk: /bild/00005243/
Fotodatum: den 13 oktober 2007
Publicerad: den 11 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)