Vänersborg C (Vg)

Vänersborgs station ligger intill Gamla hamnkanalen i sydvästra hörnet av stadens centrum. Bangården har två huvudspår och ligger i västnordväst-ostsydostlig riktning med normalhuvudspåret på norra sidan närmast stationshuset. Förutom stamplattformen vid stationshuset finns också en smal plattform mellan huvudspåren 1 och 2 och den nås via en obevakad plattformsövergång i västra delen av bangården. På bangårdens södra sida i höjd med stationshuset finns tre korta stickspår som är anslutna till mötesspåret med infart från öster, men öster om Edsvägens bro över spåren mitt på bangården består den endast av de två huvudspåren. Driftplatsen innefattar också den öppningsbara bron över trafikkanalen väster om bangården, driftplatsgränsen finner man därför nästan en kilometer före bangårdsänden vid infart från Öxnered. I östra änden finns driftplatsgränsen i stället omedelbart utanför den bevakade plankorsningen med Torpavägen/Fabriksgatan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Fredag 17 maj 2019

Stationshuset i Vänersborg sett från norr.  4 år
ID-nummer:  26544
Direktlänk: /bild/00026544/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets nordfasad.  4 år
ID-nummer:  26545
Direktlänk: /bild/00026545/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  4 år
ID-nummer:  26546
Direktlänk: /bild/00026546/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  4 år
ID-nummer:  26547
Direktlänk: /bild/00026547/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från stamplattformen vid spår 1 utanför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  26548
Direktlänk: /bild/00026548/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En smal plattform finns också mellan spår 1 och spår 2.  4 år
ID-nummer:  26549
Direktlänk: /bild/00026549/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den smala plattformen med den obevakade plattformsövergången över bangården närmast och bron över Gamla hamnkanalen strax bortom den.  4 år
ID-nummer:  26550
Direktlänk: /bild/00026550/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  4 år
ID-nummer:  26551
Direktlänk: /bild/00026551/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den smala plattformens östra del med stationshuset till höger.  4 år
ID-nummer:  26552
Direktlänk: /bild/00026552/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  4 år
ID-nummer:  26553
Direktlänk: /bild/00026553/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen, mötesspåret fortsätter även bortom porten under Edsvägen.  4 år
ID-nummer:  26554
Direktlänk: /bild/00026554/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plattformsövergången i väster, i västra änden finns inga växlar utöver den mellan de båda huvudspåren.  4 år
ID-nummer:  26555
Direktlänk: /bild/00026555/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plattformsspåren finns tre stickspår med infart från öster från mötesspåret.  4 år
ID-nummer:  26556
Direktlänk: /bild/00026556/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  4 år
ID-nummer:  26557
Direktlänk: /bild/00026557/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från Edsvägens bro över spåren.  4 år
ID-nummer:  26558
Direktlänk: /bild/00026558/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från Edsvägen.  4 år
ID-nummer:  26559
Direktlänk: /bild/00026559/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 27 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (13)