Uddevalla C (Uv)

Uddevalla C utgör knutpunkt mellan Bohusbanan Göteborg–Strömstad och Älvsborgsbanan som utgår härifrån mot Öxnered, Herrljunga och Borås. Bangården ligger i öst-västlig riktning ett stycke nordväst om stadens centrum och det stora stationshuset i för Bohusbanan typisk utformning ligger på bangårdens södra sida. I anslutning till stationshuset finns en plattform vid spår 1 västerut samt en plattformsövergång till en mellanplattform mellan spår 2 och spår 3 som sträcker sig både västerut och österut. Det är också spår 2 och spår 3 som i östra änden utgör utfarter mot Göteborg respektive Öxnered.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Fredag 17 maj 2019

Uddevalla centralstation sedd från väster från plattformen vid spår 2a.  3 år
ID-nummer:  26815
Direktlänk: /bild/00026815/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt framför stationshuset finns plattformsövergången till plattformen mellan spår 2 och spår 3.  3 år
ID-nummer:  26816
Direktlänk: /bild/00026816/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs spår 3 i höjd med stationshuset.  3 år
ID-nummer:  26817
Direktlänk: /bild/00026817/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från västra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  3 år
ID-nummer:  26818
Direktlänk: /bild/00026818/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fordon står uppställda på det ena av de två stickspår som finns söder om plattformen för spår 1.  3 år
ID-nummer:  26819
Direktlänk: /bild/00026819/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen mellan spår 2 och spår 3 tar slut något längre österut än den vid spår 1.  3 år
ID-nummer:  26820
Direktlänk: /bild/00026820/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsänden vid spår 2.  3 år
ID-nummer:  26821
Direktlänk: /bild/00026821/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid spår 3.  3 år
ID-nummer:  26822
Direktlänk: /bild/00026822/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  3 år
ID-nummer:  26823
Direktlänk: /bild/00026823/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren, notera att avståndet norrut mäts till Skee i stället för Strömstad.  3 år
ID-nummer:  26824
Direktlänk: /bild/00026824/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot gatusidan.  3 år
ID-nummer:  26825
Direktlänk: /bild/00026825/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformen intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  26826
Direktlänk: /bild/00026826/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra änden av plattformen vid spår 1 intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  26827
Direktlänk: /bild/00026827/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren sedd från väster.  3 år
ID-nummer:  26828
Direktlänk: /bild/00026828/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från ostligaste delen av plattformen vid spår 3.  3 år
ID-nummer:  26829
Direktlänk: /bild/00026829/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut på plattformen intill spår 2, notera vattenhästen vid plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  26830
Direktlänk: /bild/00026830/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats.  3 år
ID-nummer:  26831
Direktlänk: /bild/00026831/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den yttersta delen av plattformen är inte moderniserad på samma sätt som resten.  3 år
ID-nummer:  26832
Direktlänk: /bild/00026832/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 101, 1 och 2 sedda västerut från plattformens östra del.  3 år
ID-nummer:  26833
Direktlänk: /bild/00026833/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren söder om plattformen sedda västerut närmare stationshuset.  3 år
ID-nummer:  26834
Direktlänk: /bild/00026834/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformsövergången, vy från nordost.  3 år
ID-nummer:  26836
Direktlänk: /bild/00026836/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söder om mellanplattformen sedd österut under plattformstaket.  3 år
ID-nummer:  26837
Direktlänk: /bild/00026837/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs spår 3 under plattformstaket.  3 år
ID-nummer:  26838
Direktlänk: /bild/00026838/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket av stål sett längs med spår 2.  3 år
ID-nummer:  26839
Direktlänk: /bild/00026839/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2 strax öster om plattformsövergången.  3 år
ID-nummer:  26840
Direktlänk: /bild/00026840/
Fotodatum: den 17 maj 2019
Publicerad: den 18 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (14)