Kramfors (Krf)

Kramfors nya station stod klar till invigningen av Botniabanan 2010. Bangården ligger i nära nordsydlig riktning mellan Järnvägsgatan, riksväg 90 i väster och Stationsgatan i öster och har två spår. Plattform finns dock endast vid det avvikande huvudspåret på östra sidan intill vilket också det nybyggda stationshuset finns. Den nya bangården ligger nedsänkt i förhållande till omgivande vägar och höjdskillnaden finns även mellan stationshus och plattform. Mellan dessa finns ramp och trappa både norr och söder om stationshuset samt en hiss i anslutning till detsamma. Längs Stationsgatans söder om stationshuset finns buss­håll­platser i direkt anslut­ning till trappa och ramp mot platt­formen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (35)

Söndag 29 juli 2012

Kramfors station sedd från norr med stationshuset vid Stationsgatan till vänster och riksväg 90, Järnvägsgatan på andra sidan spåren till höger.  11 år
ID-nummer:  13241
Direktlänk: /bild/00013241/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan mot gångbron över järnväg och riksväg vid norra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  13242
Direktlänk: /bild/00013242/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kramfors station sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  13243
Direktlänk: /bild/00013243/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstaket har rundade former, här syns norra änden.  11 år
ID-nummer:  13244
Direktlänk: /bild/00013244/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens norra del. Vid norra änden finns en ramp och något längre söderut, här vid höger bildkant, finns en trappa ner till plattformen.  11 år
ID-nummer:  13245
Direktlänk: /bild/00013245/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen i Kramfors ligger vid det avvikande huvudspåret, på bangårdens västra sida finns endast en grässlänt intill riksvägen.  11 år
ID-nummer:  13246
Direktlänk: /bild/00013246/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut i höjd med stationsbyggnaden.  11 år
ID-nummer:  13247
Direktlänk: /bild/00013247/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens södra del där plattformstaket tar slut. Till höger skymtar också stationsbyggnaden och trappan till plattformen söder om denna.  11 år
ID-nummer:  13248
Direktlänk: /bild/00013248/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, till vänster syns rampen till plattformens södra del.  11 år
ID-nummer:  13249
Direktlänk: /bild/00013249/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen mellan busshållplatser och plattform sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  13250
Direktlänk: /bild/00013250/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens södra ände. Rampen till vänster är en serviceväg stängd för allmänheten.  11 år
ID-nummer:  13251
Direktlänk: /bild/00013251/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens södra ände.  11 år
ID-nummer:  13252
Direktlänk: /bild/00013252/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busshållplatser finns längs Stationsgatan söder om stationshuset i anslutning till plattformen, vy söderut.  11 år
ID-nummer:  13253
Direktlänk: /bild/00013253/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från busshållplatserna mot stationshuset.  11 år
ID-nummer:  13254
Direktlänk: /bild/00013254/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  11 år
ID-nummer:  13255
Direktlänk: /bild/00013255/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid trappan söder om stationshuset finns utöver en informationstavlor också en hiss.  11 år
ID-nummer:  13256
Direktlänk: /bild/00013256/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  11 år
ID-nummer:  13257
Direktlänk: /bild/00013257/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Kramfors driftplats ligger i den svaga kurvan söder om bangården, även här med riksväg 90 tätt intill på västra sidan.  11 år
ID-nummer:  13258
Direktlänk: /bild/00013258/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, till höger syns Gudmundrå kyrka.  11 år
ID-nummer:  13259
Direktlänk: /bild/00013259/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden ligger under Ringvägens bro över både riksvägen och järnvägen.  11 år
ID-nummer:  13260
Direktlänk: /bild/00013260/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra driftplatsgränsen från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  13261
Direktlänk: /bild/00013261/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid södra växeln, till höger syns bussterminalen.  11 år
ID-nummer:  13262
Direktlänk: /bild/00013262/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med taket vid busshållplatserna på andra sidan.  11 år
ID-nummer:  13263
Direktlänk: /bild/00013263/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från norr, den föregås av signaltavlorna Krf 31 och Krf 33.  11 år
ID-nummer:  13264
Direktlänk: /bild/00013264/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformen sedd från västra sidan.  11 år
ID-nummer:  13265
Direktlänk: /bild/00013265/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om plattformen finns signaltavlorna Krf 23 och Krf 25.  11 år
ID-nummer:  13266
Direktlänk: /bild/00013266/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  13267
Direktlänk: /bild/00013267/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan mot plankorsningen med Torggatan, något längre norrut syns norra driftplatsgränsen.  11 år
ID-nummer:  13268
Direktlänk: /bild/00013268/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen vid norra plattformsänden, vy norrut.  11 år
ID-nummer:  13269
Direktlänk: /bild/00013269/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  11 år
ID-nummer:  13270
Direktlänk: /bild/00013270/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformstaket på norra sidan.  11 år
ID-nummer:  13271
Direktlänk: /bild/00013271/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder vid trappan och hissen där.  11 år
ID-nummer:  13272
Direktlänk: /bild/00013272/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kramfors har fått vänta länge på tågen, efter nattågets tjuvstart kommer dock snart även regionaltågstrafiken igång.  11 år
ID-nummer:  13240
Direktlänk: /bild/00013240/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut vid hissen.  11 år
ID-nummer:  13273
Direktlänk: /bild/00013273/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kramfors station en solig sommardag.  11 år
ID-nummer:  13274
Direktlänk: /bild/00013274/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 31 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)