Webbplatsguiden ger en översikt över webbplatsens viktigaste funktioner och en beskrivning av hur de är tänkta att användas. Förhoppningen är naturligtvis att dessa ska vara så tydliga att denna guide inte behöves, men här finns den ändå som referens. Genom länkarna i innehållsförteckningen nedan kan man gå direkt till önskat avsnitt.

Innehåll

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Grundläggande struktur

Webbplatsen Jvgfoto.se är uppbyggd som en stor struktur som från huvudsidan på den mest generella nivån grenar ut sig till allt mer specifika kategorier fram till bildsidorna som ligger på den mest specifika nivån. Från huvudsidan kan man exempelvis gå till sidan ”Fordon” och därifrån via val av fordonstyp och fordonsmodell nå fram till bilder på en specifik fordonsindivid. På samma sätt kan man gå till sidan ”Banor” och där via val av bana och eventuell bandel nå fram till bildsidorna för de objekt som finns längs banan, exempelvis stationer och broar.

Det finns vissa specialsidor som inte ingår i webbplatsens vanliga struktur, de flesta av dessa nås istället via de länkar som finns längst upp till höger på alla sidor. Det gäller gästboken, bloggen, kontakt­formuläret, uppdateringshistoriken, webbplatspresentationen och den här hjälpsidan.

Navigation på webbplatsen

På alla webbplatsens sidor finns en rubrikrad överst med sidrubrik, en rubrikbild och en sökväg som visar var i strukturen sidan finns. Rubrikbilden är inte nödvändigtvis unik för varje sida men har valts för att symbolisera innehållet, den används i flera situationer på webbplatsen tillsammans med sidans rubrik. Sökvägen som finns omedelbart ovanför sidrubriken till höger om rubrikbilden är också en viktig del av navigationen på sidan då den är utformad med länkar, därmed är det enkelt att backa ut till en mer generell nivå i strukturen.

Rubrikraden på sidan om bandelen Långsele–Mellansel med rubrikbild från den storslagna Forsmobron på den sträckan. Genom sökvägen går det snabbt att se att bandelen ligger på Stambanan genom övre Norrland, dessutom nås den sidan, sidan ”Banor” och huvudsidan snabbt via sökvägens länkar.

Sökvägen överst står för navigeringen från en detaljerad nivå till en mer generell. För att gå i motsatt riktning används de sidlänkar som presenteras i vänsterspalten i det fall det finns mer specifika sidor under den aktuella. Här dyker åter respektive sidas rubrikbild upp tillsammans med sidrubrik, en eventuell beskrivning och/eller klassificering samt en uppgift om hur många bilder och bildsidor som finns under sidan i strukturen.

En del av förstasidans vänsterspalt med länkar till sidor på nästa nivå i strukturen. Utöver rubrik och kort beskrivning finns uppgiften om antal bilder och bildsidor nederst. ”Galleriet” är en bildsida direkt under förstasidan medan avdelningen ”Reportage” grenar ut sig ytterligare och innehåller många bildsidor.

Utöver de ovan beskrivna möjligheterna till navigation uppåt och nedåt i strukturen finns det möjlighet att navigera framåt och bakåt på samma nivå, exempelvis till nästa fordonsindivid i nummerordning eller till föregående driftplats på en bana. Detta sker genom den navigationspanel som på bildsidor ligger i vänsterspalten och på de flesta övriga sidor ligger i mittspalten. Panelen består normalt av fem bildlänkar som leder till den första, föregående, följande respektive sista sidan på samma nivå som aktuell sida samt i mitten en länk till sidan närmast över denna i strukturen. Namnen på sidorna visas endast i klartext då muspekaren hålls över respektive bildlänk.

Navigationspanelen från en av reportagesidorna från Botniabanans invigning. Den mellersta bildlänken leder till invigningsreportagens huvudsida medan övriga länkar leder till de olika delreportagen.

I bandokumentationerna kan man med hjälp av dessa länkar, företrädelsevis länkarna ”Nästa” och ”Förra” företa en virtuell resa längs en bana. Här kan panelen emellertid också se mer komplicerad ut i de fall där flera banor och eller bandelar möts vid en driftplats. Då visas flera rader med länkar, en för varje bana/bandel som driftplatsen tillhör.

Navigationspanelen på sidan om Vännäs driftplats. Den översta raden gäller bandelen Mellansel–Vännäs med länk till den förstnämnda driftplatsen längst till vänster. På motsvarande sätt gäller de följande raderna bandelarna Vännäs–Hällnäs respektive Vännäs–Umeå. Eftersom Vännäs är ändpunkt för alla dessa saknar vissa rutor länkar.

Bildnavigation

På bildsidorna presenteras bilderna i följd i den sammanslagna mitt- och högerspalten medan eventuell övergripande text finns i vänsterspalten. Då laddningstiderna kan bli långa med många bilder finns möjlighet att påverka hur många bilder som visas samtidigt på bildsidorna, detta genom det reglage som finns längst upp till höger. Om det inställda antalet bilder är mindre än det antal bilder som finns på sidan delas de upp i flera grupper mellan vilka man kan bläddra med de navigationsknappar som finns överst och nederst i spalten. Använder man knapparna nederst kommer man automatiskt tillbaka till sidans topp vid bläddringen.

Exempel på panelen överst i bildspalten. Till höger finns reglaget för antal bilder som visas samtidigt, till vänster finns navigationsknappar som används när alla bilder inte kan visas samtidigt. Enligt texten i mitten visas nu den andra gruppen om tio bilder, den fjärde av dessa kommer dock att bestå av endast fyra bilder.

En knapp som inte har inte berörts ovan är den tredje från vänster, ”Bildspel”. I bildspelsläget visas bilderna i större format en i taget samtidigt som bakgrunden släcks ned. Här kan man bläddra mellan bilderna med knapparna under bilden, med den mellersta knappen går det också att starta ett automatiskt bildspel som byter bild var fjärde sekund. Klicka på det röda krysset längst ner för att stänga bildspelsläget och återgå till normalläget.

Bildfunktioner

I direkt anslutning till bildtexten under respektive bild finns ett antal små ikoner, antalet varierar mellan två och fyra. De ger tillgång till små funktioner knutna till den aktuella bilden. På sidor som i sig inte beskriver en specifik plats utan exempelvis ett fordon kan det längst till vänster i gruppen finnas en ikon med en fylld cirkel. Detta är en länk till den sida som beskriver platsen (driftplatsen, hållplatsen, linjen etc.) där bilden är tagen. Genom denna kan fler bilder från fotoplatsen och mer information om denna snabbt nås.

Nästa ikon som kan dyka upp känns igen från andra delar av webbplatsen. Den leder till kommentarsfunktionen och ger här möjlighet att skriva en kommentar direkt till en specifik bild, läs mer om detta nedan. Om det finns en eller flera kommentarer till bilden visas dessutom ytterligare en ikon med en triangel som pekar neråt. Ett klick på denna gör att bildkommentarerna rullas fram under bildtexten och ännu ett klick döljer dem åter.

Längst till höger i gruppen finns alltid en ikon för bildinformation. Ett klick på denna visar en ruta under bildtexten med information om när bilden är tagen och när den publicerades. Dessutom finns här bildens unika ID-nummer som bör användas vid förfrågningar om bilder då dessa på så sätt snabbt kan identifieras. Ännu ett klick på ikonen döljer åter informationen.

De fyra ikonerna i anslutning till en bildtext. Till vänster länken till aktuell platssida, därefter knappen för att skriva en kommentar till bilden följd av knappen för att visa och dölja bildkommentarer. Längst till höger informationsknappen som här har använts för att visa bildinformationen i den gultonade rutan.

Kommentarsfunktionen

På Jvgfoto.se finns det många möjligheter för läsarna att kommentera innehållet på sidorna publikt. Funktionen ger dels möjlighet att kommentera sidor i allmänhet där kommentarerna visas intill sidans övriga text, dels kommentarer av enskilda bilder där kommentarerna visas i anslutning till bilden och bildtexten. Det finns också möjlighet att kommentera blogginlägg. Trots att det rör sig om olika typer av kommentarer är tillvägagångssättet det samma när en kommentar ska skrivas.

För att skriva en kommentar på en bildsida, börja med att klicka på den lilla ikonen med en penna som på en bildsida finns till höger om rubriken ”Kommentarer” i vänsterspalten samt under respektive bild. Om kommentaren gäller sidans allmänna innehåll är det lämpligast att skriva en kommentar i vänsterspalten, men om kommentaren istället gäller en speciell bild bör den skrivas till den bilden. Nu visas en dialogruta där kommentaren kan skrivas, dessutom behöver du ange en signatur och en fungerande e-postadress, den senare visas dock inte publikt. Dialogrutan går att flytta genom att dra i dess rubrikrad, på så sätt kan du skriva kommentaren och samtidigt titta exempelvis på bilden du kommenterar.

När du skrivit färdigt kommentaren, klicka på knappen ”Förhandsgranska” för att se hur kommentaren kommer att se ut på sidan. Det finns därefter möjlighet att gå tillbaka till skrivläget om något behöver rättas till, annars publiceras kommentaren genom att klicka på knappen ”Skicka”. Om bekräftelse utan felmeddelande kommer är kommentaren publicerad, däremot behövs normalt en omladdning av sidan för att den ska visas. Bildkommentarer visas dock av utrymmesskäl inte direkt, istället visas en liten ikon med pil nedåt som vid klick rullar fram bildens kommentarer.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på Jvgfoto.se nås enklast via den sökruta som finns längst till höger i rubrikraden på alla sidor. Skriv in söktexten i rutan och tryck enter, så visas söksidan med sökresultatet genast. Fortsatt sökning kan sedan ske via den sökruta som finns på själva söksidan. För varje sida i sökresultatet visas rubrikbild, sökväg, rubrik och inledningen av eventuell text på sidan.

Början av sökresultatet vid sökning på ”Nordmaling”.

Sökningen sker i såväl rubriker som texter och bildtexter. Om sökning sker med flera ord visas sidor som innehåller något av dem, men sidor som innehåller flera av orden prioriteras högre i resultatet. Citattecken kan användas för att söka på en textsträng som innehåller blanktecken men som ändå ska tolkas som ett sökord.