Tågnr:Radie:
Trafikradar för trafikplats 
Trafikradar för tåg NY
Trafikinfo för trafikplats 
Trafikinfo för tåg
Startsidan / Hjälp
Jvgfoto.se
09:25:03 Uppdateringstid:

Problem med trafikinfotjänsterna
Det är sedan en tid periodvisa problem med tjänsterna, problem som gör att data inte kan visas. Orsaken är trots felsökning ännu oklar, men målet är naturligtvis att hitta en lösning snarast. Eventuella tips eller uppslag till hjälp i felsökningen tas gärna emot via kontaktformuläret på Jvgfoto.se.

Jvgfoto.se trafikradar för tåg

Visar rapporterade händelser för tåg vid trafikplatser inom ett område som begränsas av ett givet avstånd frånden senast rapporterade platsen för ett givet tåg. Uppgifterna grupperas på det tekniska tågnumret.
© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2018. Data från Trafikverkets Öppet API.