SMoK och SJK på Inlandsbanan

Två av landets järnvägsföreningar fyllde jämnt under 2018, Svenska Järnvägsklubben fyllde 60 år och Svenska Motorvagnsklubben fyllde 40 år. För att fira de gemensamma 100 åren genomfördes en stor resa i samarrangemang föreningarna emellan där temat var Inlandsbanan. Resan bestod av två delar, en veckolång norrgående resa från Alvesta till Gällivare via Inlandsbanan och en fem dagar lång södergående resa från Gällivare till Gävle via Inlandsbanan, tvärbanan Storuman–Hällnäs, Stambanan genom övre Norrland, Mittbanan och Ostkustbanan. Resan genomfördes med SMoK:s rälsbussar och innehöll också utflykter med buss och båt de dagar som rälsfordonen behövde underhåll.

Tillhörande sidor (1)