Välkommen till bloggen på Jvgfoto.se. Den är tänkt att vara ytterligare en kanal för interaktivitet mellan mig som järnvägsfotograf och webbmaster och Dig som besökare på webbplatsen. Här presenterar jag nyheter om webbplatsen, som t.ex. information om större uppdateringar av webbplatsens funktioner. I bloggen vill jag också ibland ge glimtar från en järnvägsfotografs arbete längs spåren och kanske också ta upp andra aktuella järnvägsfrågor.

Mer på webbplatsen

<< Tillbaka till bloggens huvudsida

Ny bildkalender – uppdateringar sommaren 2012

Publicerad den 26 augusti 2012

Bildmaterialet på Jvgfoto.se är ordnat på flera olika sätt beroende på vilken del av webbplatsen det gäller; fordonsbilder är till exempel ordnade efter fordonstyp, modell och individ medan bandokumentära bilder är ordnade efter bana, bandel och trafikplats. Normalt sorteras bilderna på varje bildsida efter datum, men att få överblick över alla publicerade bilder som är tagna en viss dag har varit svårt tidigare. För detta ändamål har en bildkalender lagts till övriga funktioner på webbplatsen som en av sommarens större uppdateringar. Dessutom har bildsidornas funktioner uppdaterats, webbplatsen snabbats upp något och en serie dagliga bildlänkar startats på webbplatsens Facebooksida.

Sedan några veckor finns en bildkalender på Jvgfoto.se där alla webbplatsens bilder kan nås utifrån det datum som de är tagna. Kalendern som nås via en länk i verktygsfältet längst upp på alla sidor visar också statistik över hur många bilder som finns publicerade för respektive år, månad och dag. Bläddring i kalendern sker genom att klicka på de olika raderna för att öppna underliggande nivå. Efter en uppdatering idag finns det dessutom möjlighet att bläddra till föregående och nästa dag, månad och år genom pilknappar ovanför och under kalendern.

Utöver den nya kalendern har även bildsidorna uppdaterats för att användas tillsammans med denna. När man i kalendern klickar på en länk till en bildsida visas endast bilder från det valda datumet på sidan, detta genom ett nyinfört datumfilter. En varning om att bildmaterialet är filtrerat visas överst och nederst på sidan och utgör samtidigt en länk till den ofiltrerade sidan. Intill varje datumrubrik finns dessutom en kalenderikon med länk till det aktuella datumet i kalendern, på så sätt kan man lätt hitta fler bilder från samma datum.

Redan före anpassningarna till bildkalendern hade bildsidornas funktion förändrats på en punkt. Tidigare gick det att välja hur många bilder som kunde visas samtidigt på en sida och överskreds detta antal fick man bläddra mellan flera ”sidor” på sidan. Då detta var både svåröverskådligt och utgjorde ett hinder för den utveckling som har beskrivits ovan slopades hela systemet med ett maximalt antal bilder. I stället visas nu normalt max 40 bilder när sidan laddas. Om sidan har fler bilder visas en del av den följande bilden med en knapp för att ladda in fler bilder. Om sidan har fler bilder än de ytterligare 40 som då laddas får proceduren upprepas. På så vis kan alla bilder till slut visas samtidigt men alla behöver inte laddas in samtidigt.

I övrigt har en hel del gjorts för att snabba upp hela webbplatsen, den har med tiden börjat uppvisa allt längre svarstider. Arbetet har gett gott resultat, men det finns säkert mer att göra på den punkten. Tyvärr har det tidvis under sommaren varit problem med mycket nedtid och extremt långa svarstider. Detta är problem som jag har mindre makt att råda över, men jag hoppas att nåbarheten ska vara hög i fortsättningen.

Slutligen vill jag också gärna uppmana till att besöka och gilla på webbplatsens sida på Facebook. Där har jag sedan en dryg månad i mån av tid presenterat dagens bild ur arkivet, en länk till en bild på webbplatsen med koppling till dagens datum. Jag hoppas på detta sätt att hitta nya bilder i det stora och därmed mer svåröverblickbara bildmaterialet. Detta är en extra möjlighet för den som vill ta del av den, det går naturligtvis att nå allt material på Jvgfoto.se direkt utan att gå via Facebook.

Nu ligger bilder från sommarens fototurer och väntar på publicering tillsammans med en hel del bilder från tidigare år. Jag räknar nu med att återuppta tidigare uppdateringstakt efter viss sommarstiltje och hoppas därmed att det ska gå att hitta intressant nytt material även i fortsättningen!

Dela Dela

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.