Välkommen till bloggen på Jvgfoto.se. Den är tänkt att vara ytterligare en kanal för interaktivitet mellan mig som järnvägsfotograf och webbmaster och Dig som besökare på webbplatsen. Här presenterar jag nyheter om webbplatsen, som t.ex. information om större uppdateringar av webbplatsens funktioner. I bloggen vill jag också ibland ge glimtar från en järnvägsfotografs arbete längs spåren och kanske också ta upp andra aktuella järnvägsfrågor.

Mer på webbplatsen

<< Tillbaka till bloggens huvudsida

Ett år med nya Jvgfoto.se

Publicerad den 12 januari 2012

Den 12 januari 2011 lanserades en stor uppdatering av Jvgfoto.se då hela webbplatsens grundläggande utformning ändrades och nya funktioner presenterades. Nu har ett år gått sedan dess och många nya funktioner har tillkommit, dessutom har året bjudit på drygt två och ett halvt tusen nypublicerade bilder.

Driftsättningen av den nya versionen av Jvgfoto.se för ett år sedan var resultatet av ett arbete med att skapa en modernare webbplats som skulle kunna vidareutvecklas på ett bättre sätt än den gamla. Den var alltså inte tänkt som en färdigutvecklad produkt utan snarare som en ram inom vilken fortsatt utveckling skulle kunna ske. Så har också verkligen skett, då och då under året har nya små och större förändringar kunnat presenteras och här följer nu en snabb återblick.

  • I februari fick hela webbplatsen en ny URL-struktur med nya adresser till alla sidor utom förstasidan. Nu går det redan i länken att se en sidas rubrik och plats i sidstrukturen, tidigare gavs bara ett intetsägande sidnummer utöver domännamnet.
  • I mars kom ytterligare ett hjälpmedel för att följa uppdateringar på webbplatsen då RSS-flödet för uppdateringar tillkom. Med hjälp av det kan du genom en RSS-läsare få ett meddelande så fort en sida uppdateras. Flödet finns på adress http://jvgfoto.se/rss/.
  • I april återkom och förbättrades platslänkar i bildtexter, en länk till en sida som beskriver den plats där exempelvis en fordonsbild är tagen. Senare har dessutom en sammanställning av alla sådana länkar på en enskild sida lagts in i sidans vänstermarginal.
  • Under hösten var den största nyheten de kartor som nu finns på många av webbplatsens sidor. På dessa finns de dokumenterade platserna utprickade och läsaren kan själv zooma och välja mellan karta och flygbild, ja till och med gatuvy där sådan erbjuds. På en bansträcka kan klickbara punkter för de olika beskrivna platserna visas och inom exempelvis en driftplats kan godtyckligt många punkter sättas ut som hjälp i mer detaljerade beskrivningar.

Utöver ovanstående och andra mindre funktionsuppdateringar har även webbplatsens innehåll utökats successivt. Under året har drygt 2 600 bilder publicerats och i september steg det totala antalet bilder på webbplatsen över 10 000. Samtidigt pågår ett arbete med att utöka textinnehållet på sidorna och att minska andelen sidor som helt saknar text. Detta kan också ses som ett led i det arbete med att underlätta navigering mellan relaterade sidor på webbplatsen som ständigt pågår, den nya Sverigekartan på bansidan är också ett exempel på detta.

En webbplats är aldrig och ska aldrig vara färdigutvecklad. Nya behov uppkommer och upptäcks allt eftersom och får då lösas. När det gäller innehåll gör Jvgfoto.se inte på något sätt anspråk på fullständighet i beskrivningen av järnvägsnätet. Det material som publicerats och kommer att publiceras här ska trots detta förhoppningsvis ändå ge allt fler glimtar från allt fler delar av landets järnvägsnät från nutid och närtid. Utvecklingen av webbplatsens funktioner strävar efter att göra dessa glimtar mer lättillgängliga för allt fler läsare och det senaste årets nyheter bör vara goda steg framåt på den vägen.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.