Välkommen till bloggen på Jvgfoto.se. Den är tänkt att vara ytterligare en kanal för interaktivitet mellan mig som järnvägsfotograf och webbmaster och Dig som besökare på webbplatsen. Här presenterar jag nyheter om webbplatsen, som t.ex. information om större uppdateringar av webbplatsens funktioner. I bloggen vill jag också ibland ge glimtar från en järnvägsfotografs arbete längs spåren och kanske också ta upp andra aktuella järnvägsfrågor.

Mer på webbplatsen

<< Tillbaka till bloggens huvudsida

Enklare navigering på webbplatsen

Publicerad den 9 maj 2010

Den senaste tiden har flera uppdateringar gjorts som underlättar navigering på sidan. Den största är navigationspanelen längst ner på sidorna varifrån man kan gå direkt till intilliggande sidor utan att först gå upp en nivå.

Tidigare har bildsidorna på Jvgfoto.se varit återvändsgränder i surfandet. Det enda sättet att komma vidare från en sida till en annan var att klicka på en av sökvägslänkarna överst och därmed komma upp en eller flera nivåer i hierarkin. Ville man komma till en annan sida på samma nivå var man tvungen att gå upp på detta sätt eller via bakåtknappen i webbläsaren och sedan gå till sidan därifrån. Det finns dock sidor som kan nås på flera sätt, exempelvis dokumentationer av stationer som gränsar till flera bandelar som kan nås från alla olika bandelssidor, i dessa fall fungerade inte ovanstående fullt ut.

Efter den senaste uppdateringen finns nu en navigeringspanel längst ner på de flesta sidor. I mitten finns en länk till sidan omedelbart över aktuell sida i hierarkin. På vardera sidan om denna länk finns länkar till föregående och nästa sida på samma nivå. För de sidor som har flera olika sidor på nivån ovanför får navigationspanelen flera rader som var och en fungerar som ovan. Störst nytta av dessa länkar har man kanske i banavdelningen där man nu kan göra en virtuell resa på en bana genom att klicka sig mellan bildreportagen i ordning och dessutom enkelt välja väg när banor förgrenar sig. Funktionen gör dock också att man nu mycket enklare kan bläddra mellan sidor om fordonsindivider av samma modell.

Sedan några dagar finns också uppgifter om hur många bilder och bildsidor som döljer sig bakom varje sida längre ner i sidstrukturen, detta före sidan öppnas. Informationen presenteras under sidtitel och eventuell beskrivning och avser det totala antalet bildsidor och bilder som kan nås från aktuell sida. Utöver detta har några mindre layoutförändringar skett.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.