Jvgfoto.se > Banor > Stambanan genom övre Norrland > Jörn–Älvsbyn > Åbyälven >

1957 års bro

Stambanans bro över Åbyälven från 1957 var en svetsad och nitad fackverksbro med tvärbalkar och sekundära långbalkar med spännvidd 33 meter. Den togs ur drift i september 2012 då den ersattes med en ny stålbro. Bron användes under de sista åren i drift och framför allt också efter att den tagits ur drift som försökssobjekt inom ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Höjdpunkten för försöken var brottsbelastningsförsöket som genomfördes på bron i september 2013. Därefter skars bron itu och transporterades bort från broplatsen vid Åbyälven.

Bilder och filmer (120)

Torsdag 24 juni 2010

Bron sedd på avstånd från norr.
ID-nummer:  12162
Direktlänk: /bild/00012162/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hastighetssänkning gäller vid passage av bron för axeltryck från 22,5 ton.
ID-nummer:  12163
Direktlänk: /bild/00012163/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr.
ID-nummer:  12164
Direktlänk: /bild/00012164/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr närmare älvstranden.
ID-nummer:  12165
Direktlänk: /bild/00012165/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr från norra älvstranden.
ID-nummer:  12166
Direktlänk: /bild/00012166/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost vid norra landfästet.
ID-nummer:  12167
Direktlänk: /bild/00012167/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tåg rullar ut på den korta bron över älven.
ID-nummer:  12168
Direktlänk: /bild/00012168/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med pappersvagnar mot SCA i Piteå passerar älven.
ID-nummer:  12169
Direktlänk: /bild/00012169/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på avstånd från söder.
ID-nummer:  12170
Direktlänk: /bild/00012170/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.
ID-nummer:  12171
Direktlänk: /bild/00012171/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen ligger naturskönt där älven slingrar sig fram genom skogs- och myrlandskapet.
ID-nummer:  12172
Direktlänk: /bild/00012172/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron speglas i älvens vatten, vy från söder.
ID-nummer:  12173
Direktlänk: /bild/00012173/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost från älvens södra strand.
ID-nummer:  12174
Direktlänk: /bild/00012174/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fackverksbron över Åby älv sedd från sydost.
ID-nummer:  12175
Direktlänk: /bild/00012175/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Stambanans bro över Åbyälven sedd från norr.
ID-nummer:  04305
Direktlänk: /bild/00004305/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Åbyälven sedd från nordväst.
ID-nummer:  04306
Direktlänk: /bild/00004306/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra brofästet.
ID-nummer:  04307
Direktlänk: /bild/00004307/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bron sett från norra brofästet.
ID-nummer:  04308
Direktlänk: /bild/00004308/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra brofästet sett från norra stranden.
ID-nummer:  04309
Direktlänk: /bild/00004309/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost.
ID-nummer:  04310
Direktlänk: /bild/00004310/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!