Under våren 2015 fortsatte tunnelbygget på tre fronter, längst i söder, vid Storgården och vid Gamla Uppsala skola. Schaktgropen utvidgas allt eftersom det behövs för gjutarbetena. I norr färdigställs vägporten för Vittulsbergsvägen medan spontningen för stödmuren i söder blir allt mer klar och gjutarbetena på muren kan påbörjas.

Fler bilder från januari och maj finns men har ännu inte publicerats.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 1 september 2015
Senast ändrad den 1 september 2015
Totalt 201 bilder och 1 film
Datumfilter

Den 18 april 2015

Bildkalender
Passage över tunnelarbetsplatsen tidigt på morgonen, där nere pågår bygget av den södra tunnelmynningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019193/
ID-nummer: 19193
Fotodatum: 18 april 2015
Ett Upptåg passerar norrut över den nya vägporten för Vittulsbergsvägen i projektets nordligaste del.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019194/
ID-nummer: 19194
Fotodatum: 18 april 2015
Vägporten sedd från väster, räcken har nu satts upp.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019195/
ID-nummer: 19195
Fotodatum: 18 april 2015
Ett södergående Upptåg passerar, spåret ligger ännu på en tillfällig bro över den nya vägporten.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019196/
ID-nummer: 19196
Fotodatum: 18 april 2015
Runt den tillfälliga järnvägsbron har en ny banvall byggts upp vid porten, samtidigt byggs den nya vägen nere i skärningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019197/
ID-nummer: 19197
Fotodatum: 18 april 2015
Vy söderut från Vittulsbergsvägen i nuvarande plankorsning, här har inte lika mycket hänt på sistone.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019198/
ID-nummer: 19198
Fotodatum: 18 april 2015
Det tillfälliga spåret som byggdes för att kunna bygga vägporten ligger inom den blivande dubbelspårsbanvallen och leder sedan in till det gamla spåret.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019199/
ID-nummer: 19199
Fotodatum: 18 april 2015
Den nya banvallen svänger av söderut in mot den blivande tunneln genom Gamla Uppsala.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019200/
ID-nummer: 19200
Fotodatum: 18 april 2015
Vägporten och den tillfälliga bron sedda från plankorsningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019201/
ID-nummer: 19201
Fotodatum: 18 april 2015
Vägportens östra sida sedd från söder, här syns den tillfälliga bron över porten.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019202/
ID-nummer: 19202
Fotodatum: 18 april 2015
Porten har asymmetriska vingmurar då korsningen inte sker i rät vinkel.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019203/
ID-nummer: 19203
Fotodatum: 18 april 2015
På östra sidan är vägkroppen färdigbyggd.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019204/
ID-nummer: 19204
Fotodatum: 18 april 2015
Nedfarten från öster med den gamla vägen och plankorsningen till vänster, Gamla Uppsala kyrka i fonden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019205/
ID-nummer: 19205
Fotodatum: 18 april 2015
På östra sidan finns pumpstation för dagvatten intill porten.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019206/
ID-nummer: 19206
Fotodatum: 18 april 2015
Porten sedd från nordost med plankorsningen i bakgrunden till vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019207/
ID-nummer: 19207
Fotodatum: 18 april 2015
Även på östra sidan har material fyllts upp kring porten och den tillfälliga spontningen för järnvägsspåret.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019208/
ID-nummer: 19208
Fotodatum: 18 april 2015
Dubbelspårets skärning ner mot tunneln sedd söderut nära Vattholmavägens plankorsning med nuvarande järnväg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019215/
ID-nummer: 19215
Fotodatum: 18 april 2015
Vy mot tunnelbygget från norr.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019216/
ID-nummer: 19216
Fotodatum: 18 april 2015
När schaktningsarbetena vid den blivande norra tunnelmynningen nu är klara kan banvallen byggas vidare.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019219/
ID-nummer: 19219
Fotodatum: 18 april 2015
Söderut börjar den tillfälliga spontningen där banan ska läggas i ett tråg och längre söderut i betongtunneln.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019218/
ID-nummer: 19218
Fotodatum: 18 april 2015
Norr om tråget byggs en stödmur på östra sidan i höjd med fotbollsplanen vid Gamla Uppsala skola.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019217/
ID-nummer: 19217
Fotodatum: 18 april 2015
Tunnelmynningen hamnar ungefär där schaktgropen smalnar av mitt i bild.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019220/
ID-nummer: 19220
Fotodatum: 18 april 2015
Nedfarten från norr sedd från sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019221/
ID-nummer: 19221
Fotodatum: 18 april 2015
Vy norrut ungefär vid den blivande norra tunnelmynningen, tunneltråget norr om den kommer att sträcka sig fram till det brunare, finare materialet i spårområdet mitt i bild.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019222/
ID-nummer: 19222
Fotodatum: 18 april 2015
Detaljvy norrut där spåret ska svänga in mot den befintliga bansträckan. Plankorsningen med Vattholmavägen skymtar till vänster och bron över motorvägen som redan är byggd för dubbelspår syns uppe till höger, där emellan skymtar den tillfälliga bron vid Vittulsbergsvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019223/
ID-nummer: 19223
Fotodatum: 18 april 2015
Vid gamla Uppsala skola pågår tunnelbygget, här syns en sektion bottenplatta som det ännu inte byggts väggar och tak på.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019224/
ID-nummer: 19224
Fotodatum: 18 april 2015
I nästa tunnelsektion pågår bygge av väggar och tak.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019225/
ID-nummer: 19225
Fotodatum: 18 april 2015
Den mellersta delen av sektionen har redan gjutits.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019226/
ID-nummer: 19226
Fotodatum: 18 april 2015
Formen för tunneltaket står redo att kompletteras med sidoväggar inför armering och gjutning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019227/
ID-nummer: 19227
Fotodatum: 18 april 2015
Det färdiggjutna taket används som tillfällig upplagsplats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019228/
ID-nummer: 19228
Fotodatum: 18 april 2015
I den södra delen av sektionen pågår armering.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019229/
ID-nummer: 19229
Fotodatum: 18 april 2015
Ett rör byggs in i tunneltaket. Tunneln ligger i ett grunt läge här med takets ovansida ungefär i ursprunglig marknivå.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019230/
ID-nummer: 19230
Fotodatum: 18 april 2015
Sektionens södra ände ligger strax intill den norra spontgropens södra ände.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019231/
ID-nummer: 19231
Fotodatum: 18 april 2015
Armering pågår.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019232/
ID-nummer: 19232
Fotodatum: 18 april 2015
Bygget i den norra schaktgropen sett från sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019233/
ID-nummer: 19233
Fotodatum: 18 april 2015
Vy söderut från samma plats som ovan, på andra sidan Vattholmavägens tillfälliga sträckning öppnar sig nästa schaktgrop.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019234/
ID-nummer: 19234
Fotodatum: 18 april 2015
Vattholmavägen begränsar ännu tunnelbyggets framfart strax sydväst om skolbyggnaderna, men kommer senare att läggas ovanpå tunneltaket så att bygget kan fortsätta även här.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019235/
ID-nummer: 19235
Fotodatum: 18 april 2015
Arbetsplatsen vid Gamla Uppsala skola sedd från söder.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019236/
ID-nummer: 19236
Fotodatum: 18 april 2015
Marken söder om gropen används för tillfället som upplagsplats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019237/
ID-nummer: 19237
Fotodatum: 18 april 2015
Vattholmavägens krokiga passage över den blivande tunnelsträckningen sedd från söder.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00019238/
ID-nummer: 19238
Fotodatum: 18 april 2015

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.