Under 2013 fortsatte de arkeologiska utgrävningarna i stor omfattning i och i anslutning till den nya järnvägens sträckning. Dessutom byggdes en ny sträckning av Vattholmavägen mellan Gamla Uppsala skola och plankorsningen med befintlig järnväg, den nya järnvägen ska här använda vägens gamla sträckning. Nu togs också åkermark inom byggområdet i anspråk.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 1 september 2015
Senast ändrad den 1 september 2015
Totalt 58 bilder
Datumfilter

Den 27 maj 2013

Bildkalender
Marken väster om bebyggelsen vid Banvallsvägen, vy söderut mot centrala Uppsala från den gamla banvallen mot tegelbruket. Här är det inte sått på det blivande byggområdet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016607/
ID-nummer: 16607
Fotodatum: 27 maj 2013
Mätpunkter finns lite här och där.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016608/
ID-nummer: 16608
Fotodatum: 27 maj 2013
Den gamla banvallen sedd västerut. När den nya banan byggs på fotoplatsen dras den om något och läggs på bro över spåren.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016609/
ID-nummer: 16609
Fotodatum: 27 maj 2013
Området där den nya järnvägen ska svänga in mot den gamla och gå ner i tunnel.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016610/
ID-nummer: 16610
Fotodatum: 27 maj 2013
Genom käpparna och det osådda området kan man få en aning om hur banan ska dras in mot tunneln vid höger bildkant.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016611/
ID-nummer: 16611
Fotodatum: 27 maj 2013
Utgrävningsområdet i norra änden av Sigyns väg där den södra delen av tunneln ska byggas, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016612/
ID-nummer: 16612
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy mot järnvägen från ungefär samma plats som ovan,
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016613/
ID-nummer: 16613
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy i samma riktning men från Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016614/
ID-nummer: 16614
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy norrut längs Vattholmavägen från samma plats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016615/
ID-nummer: 16615
Fotodatum: 27 maj 2013
Utgrävningsområdet mellan Sigyns väg och Sivs väg med stationsbyggnaderna i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016616/
ID-nummer: 16616
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy mot Storgården från korsningen mellan Vattholmavägen och Sivs väg, Tunneln ska stryka förbi nära byggnaden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016617/
ID-nummer: 16617
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy mot väst från samma plats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016618/
ID-nummer: 16618
Fotodatum: 27 maj 2013
Arbetsområdet med arkeologiska undersökningar sträcker sig liksom den blivande tunneln snett ut mot den gamla bangården i Gamla Uppsala.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016619/
ID-nummer: 16619
Fotodatum: 27 maj 2013
Backen upp mot Vattholmavägen sedd från Sivs väg norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016620/
ID-nummer: 16620
Fotodatum: 27 maj 2013
Stationshuset med uthus alldeles intill undersökningsområdet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016621/
ID-nummer: 16621
Fotodatum: 27 maj 2013
Det är till synes ett virrvarr av jordhögar och kablar på området, förhoppningsvis är det ordning på allt.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016622/
ID-nummer: 16622
Fotodatum: 27 maj 2013
Den gamla lekplatsen intill Storgården är borta och grus har lagts ut för en kommande vägomläggning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016623/
ID-nummer: 16623
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy i den blivande tunnelns riktning söderut från den tidigare lekplatsen vid Storgården.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016624/
ID-nummer: 16624
Fotodatum: 27 maj 2013
Vid DIsavägens korsning med Vattholmavägen är ett hål grävt.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016625/
ID-nummer: 16625
Fotodatum: 27 maj 2013
Vattholmavägen har lagts om något österut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016627/
ID-nummer: 16627
Fotodatum: 27 maj 2013
Den i nytt ostligare läge placerade Vattholmavägen vid Gamla Uppsala skola.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016628/
ID-nummer: 16628
Fotodatum: 27 maj 2013
Vy söderut från samma plats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016629/
ID-nummer: 16629
Fotodatum: 27 maj 2013
Den trånga passagen vid skolan, här pågick dessutom ett arbete som upptog det ena körfältet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016630/
ID-nummer: 16630
Fotodatum: 27 maj 2013
I vägens gamla sträckning pågår utgrävningar, här ska sedan grävas ur för den nya tunneln.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016631/
ID-nummer: 16631
Fotodatum: 27 maj 2013
Utgrävningarna i den gamla vägsträckningen sedda från norr.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016632/
ID-nummer: 16632
Fotodatum: 27 maj 2013
Avstängningar och omledningar som ständigt förändras är nödvändiga när trafiken måste flyta även under byggtiden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016633/
ID-nummer: 16633
Fotodatum: 27 maj 2013
Gång- och cykeltrafik hänvisas för tillfället till västra sidan av avspärrningarna, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016634/
ID-nummer: 16634
Fotodatum: 27 maj 2013
Stenmaterial läggs ut för ännu en vägomläggning när marken under korsningen mellan Disavägen och Vattholmavägen ska undersökas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016635/
ID-nummer: 16635
Fotodatum: 27 maj 2013
Den blivande tillfälliga lösningen sedd från söder, detta måste sedan bort när tunneln ska grävas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016636/
ID-nummer: 16636
Fotodatum: 27 maj 2013
Längre norrut syns bygget av nya Vattholmavägen i västligare läge.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016637/
ID-nummer: 16637
Fotodatum: 27 maj 2013
Den nya vägen väster om den gamla och tillhörande gång- och cykelbana, nuvarande järnväg syns till vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016638/
ID-nummer: 16638
Fotodatum: 27 maj 2013
Massor flyttas än hit och än dit.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016639/
ID-nummer: 16639
Fotodatum: 27 maj 2013
Den nya vägen sedd söderut från gång- och cykelvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016640/
ID-nummer: 16640
Fotodatum: 27 maj 2013
Vägen byggs på åkermarken mellan den gamla vägen där järnvägen ska gå till höger och den gamla järnvägen till vänster, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016641/
ID-nummer: 16641
Fotodatum: 27 maj 2013
Vägbygget sett mot sydväst med kyrkan i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016642/
ID-nummer: 16642
Fotodatum: 27 maj 2013
Ett Upptåg är på väg norrut förbi arbetsplatsen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016643/
ID-nummer: 16643
Fotodatum: 27 maj 2013
Upptåg på Uppsalaslätten vars goda jordar expolateras allt mer.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016644/
ID-nummer: 16644
Fotodatum: 27 maj 2013
Tåget passerar plankorsningen med Vattholmavägen fram till vilken den nya vägen byggs.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016645/
ID-nummer: 16645
Fotodatum: 27 maj 2013
Medan den gamla Vattholmavägen böjer av mot nordväst ska den nya järnvägen fortsätta upp mot nordost rakt fram i bild upp till bron över motorvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016646/
ID-nummer: 16646
Fotodatum: 27 maj 2013
Strax efter det norrgående passerar ett södergående Upptåg plankorsningen på denna vältrafikerade enkelspårssträcka.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016647/
ID-nummer: 16647
Fotodatum: 27 maj 2013

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.