Hösten 2014 påbörjades gjutningen av betongtunneln i Gamla Uppsala. Den första etappen göts i gropen utanför Storgården som då på en kort sträcka hade grävts och sprängts ner till rätt nivå för tunnelns bottenplatta. Vid Vittulsbergsvägen pågick också bygget av den nya vägporten under den tillfälliga järnvägsbron. Vid banvallsvägen söder om tunneln påbörjades arbetet med den permanenta spont som ska bilda en stödmur mellan järnvägen och bebyggelsen.

Fler bilder från augusti 2014 finns men har inte publicerats.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 1 september 2015
Senast ändrad den 1 september 2015
Totalt 138 bilder
Datumfilter

Den 4 november 2014

Bildkalender
Den nya vägporten för Vittulsbergsvägen sedd från Vattholmavägen där den nya vägen genom porten ska ansluta till denna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018737/
ID-nummer: 18737
Fotodatum: 4 november 2014
Porten sedd från väster, stödmurarna är gjutna medan själva porten håller på att formsättas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018739/
ID-nummer: 18739
Fotodatum: 4 november 2014
Porten sedd från nuvarande plankorsning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018740/
ID-nummer: 18740
Fotodatum: 4 november 2014
Vy söderut från plankorsningen där den nya banvallen viker av mot vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018741/
ID-nummer: 18741
Fotodatum: 4 november 2014
Det tillfälliga spåret ligger inom den blivande dubbelspårsbanvallen och porten byggs under den tillfälliga bron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018742/
ID-nummer: 18742
Fotodatum: 4 november 2014
Ett upptåg passerar över den tillfälliga bron och därmed över vägportsbygget.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018743/
ID-nummer: 18743
Fotodatum: 4 november 2014
Porten sedd från söder på banans östra sida, det är med liten marginal som den nya porten ryms under den tillfälliga bron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018744/
ID-nummer: 18744
Fotodatum: 4 november 2014
Vägporten byggs i sned vinkel varför stödmurarna blir något asymmetriska.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018745/
ID-nummer: 18745
Fotodatum: 4 november 2014
Ett upptåg passerar söderut över den blivande nya vägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018746/
ID-nummer: 18746
Fotodatum: 4 november 2014
Arbetsplatsen sedd från öster med den gamla vägen till plankorsningen till vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018747/
ID-nummer: 18747
Fotodatum: 4 november 2014
Arbetet sett från plankorsningen med Vattholmavägen, den nya banvallen syns vika av till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018748/
ID-nummer: 18748
Fotodatum: 4 november 2014
Vid plankorsningen finns en infart för byggtrafik som sedan kör i det blivande spårområdet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018749/
ID-nummer: 18749
Fotodatum: 4 november 2014
Vy söderut nära plankorsningen, den nya banan växer fram till vänster i Vattholmavägens gamla sträckning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018750/
ID-nummer: 18750
Fotodatum: 4 november 2014
Längre söderut har den blivande banvallen nått så stort djup att det fortfarande finns en hel del massor att schakta bort.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018751/
ID-nummer: 18751
Fotodatum: 4 november 2014
Nedfarten norrifrån till tunneln, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018752/
ID-nummer: 18752
Fotodatum: 4 november 2014
Vy söderut från samma plats som ovan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018753/
ID-nummer: 18753
Fotodatum: 4 november 2014
Schaktningsarbetena är i ett tidigt stadium utanför Gamla Uppsala skola.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018754/
ID-nummer: 18754
Fotodatum: 4 november 2014
Med hjälp av grävmaskiner når arbetet allt djupare ner i Uppsalaleran.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018755/
ID-nummer: 18755
Fotodatum: 4 november 2014
Massor transporteras bort på lastbil, noggranna mätningar behöver också göras.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018756/
ID-nummer: 18756
Fotodatum: 4 november 2014
Vid passagen tätt intill skolbyggnaden kommer järnvägen att ligga i tunnel.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018757/
ID-nummer: 18757
Fotodatum: 4 november 2014
Gropen vid skolan sedd från sydväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018758/
ID-nummer: 18758
Fotodatum: 4 november 2014
söder om skolan gör gropgrävandet för tillfället halt med en spontvägg även i den blivande tunnelsträckningen. Vattholmavägen måste korsa byggarbetsplatsen någonstans.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018759/
ID-nummer: 18759
Fotodatum: 4 november 2014
Arbetena utanför Gamla Uppsala skola, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018760/
ID-nummer: 18760
Fotodatum: 4 november 2014
Strax söder om Vattholmavägens nuvarande passage genom arbetsplatsen öppnar sig gropen åter och nu mot den djupaste sträckan förbi Storgården som samtidigt genomgår en stor ombyggnad.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018761/
ID-nummer: 18761
Fotodatum: 4 november 2014
Flera arbetsmoment pågår sida vid sida nere i gropen, bygge av tunnelns överbyggnad längst bort, gjuten bottenplatta, förberedelse för att gjuta bottenplatta samt fixering av de tillfälliga spontväggarna närmast.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018762/
ID-nummer: 18762
Fotodatum: 4 november 2014
Sprängningar under oktober har nu gjort gropen betydligt djupare än tidigare i höjd med Groaplan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018763/
ID-nummer: 18763
Fotodatum: 4 november 2014
Vy mot bygget av själva betongtunneln från norr. En första sektion av bottenplattan är gjuten och på den byggs väggar och tak i flera omgångar.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018764/
ID-nummer: 18764
Fotodatum: 4 november 2014
Den nuvarande nedfarten för byggtrafik till gropen vid Gamla Upsala Sportklubb och Gamla Uppsala skola, vy norrut med Vattholmavägen till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018765/
ID-nummer: 18765
Fotodatum: 4 november 2014
Vy mot sydväst från samma plats med gropen utanför Storgården, här syns förberedelserna för att kunna formsätta ännu en sektion av bottenplattan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018766/
ID-nummer: 18766
Fotodatum: 4 november 2014
Arbeten med att fixera sponten vid Groaplan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018767/
ID-nummer: 18767
Fotodatum: 4 november 2014
Med hydraulik dras bultarna till rätt position.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018768/
ID-nummer: 18768
Fotodatum: 4 november 2014
Bygget av betongtunneln sett från öster, en färdiggjuten del av tak och väggar till vänster och formsättning av dessa till höger. I bakgrunden syns det gamla stationshuset.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018769/
ID-nummer: 18769
Fotodatum: 4 november 2014
Armering av tunneltaket pågår.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018770/
ID-nummer: 18770
Fotodatum: 4 november 2014
Den första färdiggjutna delen med väggar och tak sedd från söder.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018771/
ID-nummer: 18771
Fotodatum: 4 november 2014
Stöden och formen för undersidan av taket som användes vid gjutningen av första delen har nu flyttats norrut för nästa etapp av taket.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018772/
ID-nummer: 18772
Fotodatum: 4 november 2014
Tunnelbygget sett från sydväst med Vattholmavägen upptill i bild.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018773/
ID-nummer: 18773
Fotodatum: 4 november 2014
Södra änden av den tunnelsektion som byggs nu.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018774/
ID-nummer: 18774
Fotodatum: 4 november 2014
Det gjutna tunneltaket används nu som upplagsplats för arbetena med nästa del.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018775/
ID-nummer: 18775
Fotodatum: 4 november 2014
Den gjutna tunneldelen sedd snett från ovan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018776/
ID-nummer: 18776
Fotodatum: 4 november 2014
Översikt över arbetsplatsen utanför Storgården, vy norrut vid Sivs vägs tillfälliga sträckning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00018777/
ID-nummer: 18777
Fotodatum: 4 november 2014

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.