I september 2013 var det byggstart för dubbelspåret i Gamla Uppsala och därmed avslutades också de mest omfattande arkologiska utgrävningarna i området. Eftersom byggområdet till stor del redan var påverkat av utgrävningarna blev det ingen dramatisk förändring när bygget kom igång på allvar.

Bilder från december 2013 finns men har ännu inte publicerats.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 1 september 2015
Senast ändrad den 1 september 2015
Totalt 54 bilder
Datumfilter

Den 21 oktober 2013

Bildkalender
Dubbelspåret norrifrån slutar idag på driftplatsen Samnan strax norr om Gamla Uppsala.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016666/
ID-nummer: 16666
Fotodatum: 21 oktober 2013
Bron över E4:an är byggd som dubbelspårsbro men används ännu bara för befintligt enkelspår.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016667/
ID-nummer: 16667
Fotodatum: 21 oktober 2013
Byggförberedelser söder om järnvägsbron över motorvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016668/
ID-nummer: 16668
Fotodatum: 21 oktober 2013
Plankorsningen med vägen mot Vittulsberg där den nya banan kommer att vika av.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016669/
ID-nummer: 16669
Fotodatum: 21 oktober 2013
Här ska en ny bro över ån Samnan byggas, banan ska sedan fortsätta upp till och på vänster sida om bebyggelsen mitt i bild.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016670/
ID-nummer: 16670
Fotodatum: 21 oktober 2013
Vy bakåt mot Vittulsbergsvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016671/
ID-nummer: 16671
Fotodatum: 21 oktober 2013
Vy söderut närmare plankorsningen med Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016672/
ID-nummer: 16672
Fotodatum: 21 oktober 2013
Den omlagda Vattholmavägen sedd från plankorsningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016676/
ID-nummer: 16676
Fotodatum: 21 oktober 2013
Vy mot den blivande norra tunnelmynningen vid Gamla Uppsala skola.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016673/
ID-nummer: 16673
Fotodatum: 21 oktober 2013
Gamla Uppsala stationshus sett från söder.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016674/
ID-nummer: 16674
Fotodatum: 21 oktober 2013
Byggområdet intill den tidigare stationen i Gamla Uppsala, vy mot nordost.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016675/
ID-nummer: 16675
Fotodatum: 21 oktober 2013

Den 27 augusti 2013

Bildkalender
Byggområdet sett mot sydväst från korsningen mellan Vattholmavägen och Sivs väg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016560/
ID-nummer: 16560
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vattholmavägen sedd norrut från samma plats,
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016561/
ID-nummer: 16561
Fotodatum: 27 augusti 2013
Den blivande tunnelns sträckning sedd söderut utanför Storgården.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016562/
ID-nummer: 16562
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vattholmavägen är åter omlagd för att utgrävningarna ska kunna färdigställas, det blir dock inte den sista omläggningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016563/
ID-nummer: 16563
Fotodatum: 27 augusti 2013
Arbetsområdet sett söderut med Storgården till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016564/
ID-nummer: 16564
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vattholmavägen slingrar sig fram över den blivande tunnelns sträckning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016565/
ID-nummer: 16565
Fotodatum: 27 augusti 2013
Arbetsområdet sett söderut nära skolan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016566/
ID-nummer: 16566
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vid skolan svänger Vattholmavägen slutligen ut ur byggområdet och ut på den nya sträckningen norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016567/
ID-nummer: 16567
Fotodatum: 27 augusti 2013
Den gamla sträckningen av Vattholmavägen intill skolbyggnaden används nu endast för byggtrafik.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016568/
ID-nummer: 16568
Fotodatum: 27 augusti 2013
Arbetsområdet sett söderut intill skolan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016569/
ID-nummer: 16569
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vattholmavägens nya sträckning norrut med den gamla, den blivande järnvägssträckningen, under upprivning i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016570/
ID-nummer: 16570
Fotodatum: 27 augusti 2013
Den gamla vägens överbyggnad grävs varsamt bort.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016571/
ID-nummer: 16571
Fotodatum: 27 augusti 2013
Nya Vattholmavägen norrut blir kvar när järnvägen tar över den gamla.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016572/
ID-nummer: 16572
Fotodatum: 27 augusti 2013
Ett Upptåg på väg norrut rullar förbi nedanför Gamla Uppsala kyrka.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016573/
ID-nummer: 16573
Fotodatum: 27 augusti 2013
Ett södergående tåg passerar över slätten nära kyrkan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016574/
ID-nummer: 16574
Fotodatum: 27 augusti 2013
Den nya infarten till Gamla Uppsala norrifrån, järnvägstunnelns norra mynning kommer att hamna nära lastbilen i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016575/
ID-nummer: 16575
Fotodatum: 27 augusti 2013
Nya vattholmavägen norrut fram mot plankorsningen med nuvarande järnväg med den gamla vägsträckningen i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016576/
ID-nummer: 16576
Fotodatum: 27 augusti 2013
Den nya vägen fram mot plankorsningen som efter färdigställandet av dubbelspåret kan tas bort.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016577/
ID-nummer: 16577
Fotodatum: 27 augusti 2013
Att plankorsningen inte blir kvar efter färdigställande illustreras också genom de skarpa kurvor som vägen har byggts med.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016578/
ID-nummer: 16578
Fotodatum: 27 augusti 2013
Den nya vägen sedd söderut nära plankorsningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016579/
ID-nummer: 16579
Fotodatum: 27 augusti 2013
Strax före plankorsningen kommer man åter in på gamla sträckningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016580/
ID-nummer: 16580
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vattholmavägen korsar järnvägen i sned vinkel, vy norrut mot infarten till Samnan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016581/
ID-nummer: 16581
Fotodatum: 27 augusti 2013
Bygget sett söderut från plankorsningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016582/
ID-nummer: 16582
Fotodatum: 27 augusti 2013
Plankorsningen med vägen sedd från norr.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016583/
ID-nummer: 16583
Fotodatum: 27 augusti 2013
Norr om plankorsningen har en dagvattendamm byggts mellan väg och järnväg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016584/
ID-nummer: 16584
Fotodatum: 27 augusti 2013
Ett Upptåg lämnar Samnan söderut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016585/
ID-nummer: 16585
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vy söderut från plankorsningen med Vittulsbergsvägen där den nya banan ska vika av åt vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016586/
ID-nummer: 16586
Fotodatum: 27 augusti 2013
Morådet nordost om plankorsningen där en ny vägport ska byggas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016587/
ID-nummer: 16587
Fotodatum: 27 augusti 2013
Vy söderut vid platsen där vägbron ska ligga och där den nya banan kommer att avvika från den gamla.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016588/
ID-nummer: 16588
Fotodatum: 27 augusti 2013

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.