Den stora arkeologiska utgrävningen som föregick järnvägsbygget genom Gamla Uppsala påbörjades 2012 och påverkade då de ytor som senare skulle tas i anspråk under byggtiden. Det blev på så sätt en första föraning om vad som skulle komma. Åkermark i den blivande järnvägssträckningen hade då ännu inte påverkats nämnvärt.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 1 september 2015
Senast ändrad den 1 september 2015
Totalt 49 bilder
Datumfilter

Den 23 augusti 2012

Bildkalender
Åkermarken väster om bebyggelsen på Banvallsvägen sedd norrut, här kommer dubbelspåret att byggas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016512/
ID-nummer: 16512
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy söderut från samma plats, banan ska här vrida tillbaka in mot befintlig järnväg och ansluta vid Bärbyleden, vid skogsdungen till vänster om den mer avlägsna byggkranen i bildens högra del.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016511/
ID-nummer: 16511
Fotodatum: 23 augusti 2012
Ännu växer säden här, men vissa mätningar har gjorts och käppar har satts ut i åkern.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016510/
ID-nummer: 16510
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy mot Gamla Uppsala högar från det tättbebygda områdets sydöstra hörn.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016513/
ID-nummer: 16513
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy norrut vid Banvallsvägens norra ände vid den gamla bangården i Gamla Uppsala. Järnvägen ska byggas längre västerut, men även här finns käppar utsatta.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016514/
ID-nummer: 16514
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy norrut något längre västerut än ovan, den nya järnvägen ska svänga in mot den gamla banan och ner i tunnel före bebyggelsen framför kyrkan längst bort i bild.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016515/
ID-nummer: 16515
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy söderut från samma plats med bebyggelsen på Banvallsvägen till vänster, det nya dubbelspåret ska stryka förbi strax utanför denna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016516/
ID-nummer: 16516
Fotodatum: 23 augusti 2012
Den gamla banvallen från tegelbruket syns ännu svänga in mot den tidigare bangården i Gamla Uppsala.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016517/
ID-nummer: 16517
Fotodatum: 23 augusti 2012
Sädesåker med spår av förberedelser för järnvägsbygget.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016518/
ID-nummer: 16518
Fotodatum: 23 augusti 2012
I anslutning till den gamla bangården kommer en gång- och cykelbro över spåren att byggas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016519/
ID-nummer: 16519
Fotodatum: 23 augusti 2012
Den gamla banvallen sedd västerut där den nu fungerar som gång- och cykelväg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016520/
ID-nummer: 16520
Fotodatum: 23 augusti 2012
Den gamla banvallen sedd från väster, järnvägen går intill husen bortom åkern till vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016521/
ID-nummer: 16521
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vid norra änden av Sigyns väg, alldeles intill platsen där den nya banan ska korsa den gamlas sträckning, är arkeologiska utgrävningar i full gång.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016522/
ID-nummer: 16522
Fotodatum: 23 augusti 2012
Ett tåg passerar söderut förbi arbetsplatsen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016523/
ID-nummer: 16523
Fotodatum: 23 augusti 2012
Villan på Vattholmavägen 82 har utrymts och används som platskontor under projektets tid.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016524/
ID-nummer: 16524
Fotodatum: 23 augusti 2012
Trädgården på vilken det tidigare växte stora träd har helt rensats och jorden skalats av.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016525/
ID-nummer: 16525
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy mot arbetsplatsen och nuvarande järnväg från Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016526/
ID-nummer: 16526
Fotodatum: 23 augusti 2012
Den inlösta villan med uthuset vid Gamla Uppsala station i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016527/
ID-nummer: 16527
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy norrut längs med Vattholmavägen från samma plats.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016528/
ID-nummer: 16528
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy mot arbetsorådet från Vattholmavägen med de gamla stationsbyggnaderna i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016529/
ID-nummer: 16529
Fotodatum: 23 augusti 2012
Villan och den gamla järnvägen vid den blivande södra tunnelmynningen, vy från Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016530/
ID-nummer: 16530
Fotodatum: 23 augusti 2012
Ett södergående tåg passerar strax platsen där den södra tunnelmynningen kommer att ligga.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016531/
ID-nummer: 16531
Fotodatum: 23 augusti 2012
Stationsbyggnaderna på andra sidan utgrävningsområdet sett från Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016532/
ID-nummer: 16532
Fotodatum: 23 augusti 2012
Även intill Storgården pågår utgrävningar, vy från Vattholmavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016533/
ID-nummer: 16533
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy mot sydväst från samma plats som ovan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016534/
ID-nummer: 16534
Fotodatum: 23 augusti 2012
Utgrävningarna vid Storgården sedda från söder.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016535/
ID-nummer: 16535
Fotodatum: 23 augusti 2012
Utgrävningarna sedda söderut från Sivs väg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016536/
ID-nummer: 16536
Fotodatum: 23 augusti 2012
Utgrävningar med uthuset vid det gamla stationshuset i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016537/
ID-nummer: 16537
Fotodatum: 23 augusti 2012
Utgrävningarna sedda söderut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016538/
ID-nummer: 16538
Fotodatum: 23 augusti 2012
Uthuset vid Gamla Uppsala station.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016539/
ID-nummer: 16539
Fotodatum: 23 augusti 2012
Det gamla stationshuset sett från Sivs väg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016540/
ID-nummer: 16540
Fotodatum: 23 augusti 2012
Utgrävningarna vid Storgården med Sivs väg i förgrunden och Vattholmavägen i bakgrunden till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016541/
ID-nummer: 16541
Fotodatum: 23 augusti 2012
Den numera uthuggna gatan genom bebyggelsen syns tydligt från Vattholmavägen söderut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016542/
ID-nummer: 16542
Fotodatum: 23 augusti 2012
Lekplatsen utanför Storgården ska även den snart flyttas, vy söderut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016543/
ID-nummer: 16543
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vänder vi oss om pågår arbeten även norr om Disavägen, här kommer tunneln senare att byggas så det blir mycket mer att gräva ur här framöver.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016544/
ID-nummer: 16544
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy norrut vid Vattholmavägens korsning med Disavägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016545/
ID-nummer: 16545
Fotodatum: 23 augusti 2012
Skolbarnen vid Gamla Uppsala skola är ännu en faktor att ta hänsyn till i detta komplicerade bygge.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016546/
ID-nummer: 16546
Fotodatum: 23 augusti 2012
Korsningen med Disavägen sedd från norr. Tunneln ska byggas rakt genom träddungen framför Storgården till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016547/
ID-nummer: 16547
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy norrut med Gamla Uppsala skola till höger, här ska tunneln följa Vattholmavägens sträckning.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016548/
ID-nummer: 16548
Fotodatum: 23 augusti 2012
Utgrävningar sker även på Vattholmavägens västra sida inför kommande omläggningar av vägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016549/
ID-nummer: 16549
Fotodatum: 23 augusti 2012
En ny grop norr om Disavägen, vy från norr.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016550/
ID-nummer: 16550
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vattholmavägen vid Gamla Uppsala skola. Här byggs järnvägen i vägens sträckning med tunnelmynningen vid skolbyggnaden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016552/
ID-nummer: 16552
Fotodatum: 23 augusti 2012
Arbeten väster om Vattholmavägen inför omläggningen av denna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016553/
ID-nummer: 16553
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vy söderut vid arbetsplatsen, skolan skymtar till vänster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016554/
ID-nummer: 16554
Fotodatum: 23 augusti 2012
Massor har lagts upp väster om Vattholmavägen, vy norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016555/
ID-nummer: 16555
Fotodatum: 23 augusti 2012
Ett norrgående Upptåg på enkelspåret vid Gamla Uppsala kyrka.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016556/
ID-nummer: 16556
Fotodatum: 23 augusti 2012
Jordhögar upplagda och delvis överväxta med kyrkan i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016557/
ID-nummer: 16557
Fotodatum: 23 augusti 2012
Vattolmavägen vid skolan sedd från norr. Här ska norra tunnelmynningen ligga.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016558/
ID-nummer: 16558
Fotodatum: 23 augusti 2012
Norrut ska den nya banan vrida av något österut och nå den gamla banan vid bron över motorvägen nära kraftledningarna som syns i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00016559/
ID-nummer: 16559
Fotodatum: 23 augusti 2012

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.