Bygget av den 610 meter långa betongtunneln börjar närma sig sitt slut och de boende och de som passerar byggarbetsplatsen kanske snart kan börja se de fördelar som en järnväg under marken genom Gamla Uppsala kan ge. Längst i norr anpassas Samnans driftplats och en bro över ån Samnan byggs. Banunderbyggnaden på övriga sträckor börjar också allt mer närma sig färdigställande. Längst i söder pågår också bygget av en ny dubbelspårsbro över Tycho Hedéns väg.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 15 februari 2016
Senast ändrad den 16 april 2016
Totalt 193 bilder
Datumfilter

Den 8 februari 2016

Bildkalender
Dubbelspåret norrut sett strax norr om växlarna i Samnan. De motriktade signalerna är mellansignaler, driftplatsgränsen ligger omkring en och en halv kilometer längre norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020300/
ID-nummer: 20300
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vy i motsatt riktning från samma plats, växelförbindelsen närmast har legat här sedan bygget av bron över motorvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020301/
ID-nummer: 20301
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Den nordligaste växeln inom driftplatsen Samnan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020302/
ID-nummer: 20302
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Söder om den tidigare växelförbindelsen har nu en förbindelse i motsatt riktning lagts in som förberedelse inför dubbelspåret.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020303/
ID-nummer: 20303
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Den norra, äldre växelförbindelsen sedd från söder.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020304/
ID-nummer: 20304
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Samnans driftplats sedd från söder på platsen den haft sedan bygget av bron över motorvägen då den flyttades något norrut. Till vänster syns en av de nya växlar som lagts in söder om de gamla, även spåret närmast är nytt och har ersatt en stoppbock.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020305/
ID-nummer: 20305
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vy mot den södra av de två nya växlarna strax norr om motorvägsbron och backen ner mot ån Samnan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020306/
ID-nummer: 20306
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vid den sydligaste växeln är spåret blockerat där byggspåret börjar.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020307/
ID-nummer: 20307
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Blockeringen sedd från söder där byggspåret slutar omedelbart före växlarna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020308/
ID-nummer: 20308
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Driftplatsen Samnan i ny skepnad som kryssdriftplats på det nya dubbelspåret.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020309/
ID-nummer: 20309
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Samnans driftplats sedd på avstånd från söder. Till höger anar man också ett möte mellan två Upptåg som sker två gånger i timmen precis norr om enkelspårssträckan genom Gamla Uppsala.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020310/
ID-nummer: 20310
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vy söderut vid södra driftplatsgränsen i Samnan, här börjar det egentliga byggområdet för dubbelspårsprojektet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020315/
ID-nummer: 20315
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vy norrut vid södra driftplatsgränsen i Samnan, motorvägsbron skymtar längre bort.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020316/
ID-nummer: 20316
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Den nya vägporten för Vittulsbergsvägen under jänvägen sedd från öster, den tidigare plankorsningen låg vid den parkerade flakvagnen i bildens vänstra del.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020319/
ID-nummer: 20319
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Södra utfarten från Samnan sedd från banans västra sida, här slutar än så länge det utlagda blivande nedspåret.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020320/
ID-nummer: 20320
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Nuvarande trafikspår genom arbetsplatsen gör en skarp böj strax söder om driftplatsgränsen och viker av in på den gamla raka sträckningen som skymtar till höger i bild. Den nya banan kommer att göra en mjuk vänstersväng här som kan anas genom att följa kontaktledningsstolparna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020321/
ID-nummer: 20321
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vägporten för Vittulsbergsvägen sedd från väster.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020322/
ID-nummer: 20322
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Brobygge vid ån Samnan mellan Vittulsbergsvägen och plankorsningen med Vattholmavägen, vy från öster med gamla banan i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020325/
ID-nummer: 20325
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Bottenplattan har gjutits och uppstädning pågår.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020326/
ID-nummer: 20326
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
En ny väg för vattnet i ån Samnan under den nya jänvägen växer fram.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020327/
ID-nummer: 20327
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Åns vatten har letts om och rinner i tillfälliga trummor genom området söder om den nya bron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020328/
ID-nummer: 20328
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Ett norrgående snabbtåg passerar arbetsplatsen vid ån Samnan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020329/
ID-nummer: 20329
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vy mot tunnelmynningen på avstånd från norr.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020332/
ID-nummer: 20332
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tunnelmynningen sedd från norr på närmare håll, norr om mynningen finns ett tråg med bottenplatta och väggar av betong, längst till vänster syns också den stödmur av betong som ansluter till tråget på östra sidan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020333/
ID-nummer: 20333
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tråget och norra tunnelmynningen med de gamla skolbyggnaderna i bakgrunden.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020334/
ID-nummer: 20334
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Norr om tunneln håller skärningen på att återfå sin blivande form efter att ha använts som upplag under tunnelbygget.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020335/
ID-nummer: 20335
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tillfälliga tillfartsvägar grävs bort och slänter planeras.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020336/
ID-nummer: 20336
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Norr om tråget finns den korta stödmuren på östra sidan medan det på västra sidan blir en vanlig slänt.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020337/
ID-nummer: 20337
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Skärning, stödmur och tråg sett från vänster till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020338/
ID-nummer: 20338
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tråget sett från sydväst intill tunnelmynningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020339/
ID-nummer: 20339
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Vy norrut vid tunnelmynningen. Den gamla banan kommer in från vänster och Samnans driftplats kan anas i fjärran strax till höger om bildens mitt. Lyftkranen vid ån Samnan står mitt i den nya banans svaga kurva vid anslutningen till den gamla sträckningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020340/
ID-nummer: 20340
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tar man några stag bakåt kommer även tunnelmynningen med i vyn.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020341/
ID-nummer: 20341
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tunnelns nordligaste del, vy mot nordost. Här ges plats för signalkurer och uppställningsplats för räddningsfordon.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020342/
ID-nummer: 20342
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Tunneltaket och mynningen sedd från Vattholmavägens tillfälliga sträckning genom byggarbetsplatsen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020343/
ID-nummer: 20343
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Söder om platsen där Vattholmavägen för tillfället korsar tunneln pågår ännu tunnelbygget.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020344/
ID-nummer: 20344
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
I det enda återstående hålet mellan skolan och Groaplan byggs det nu från båda hållen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020345/
ID-nummer: 20345
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Ett långt och åtminstone för omgivningen besvärligt tunnelbygge närmar sig sitt slut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020346/
ID-nummer: 20346
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Nere i gropen är bottenplattan gjuten, det som återstår är formsättning och gjutning av väggar och tak.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020347/
ID-nummer: 20347
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
En ny gjutetapp förbereds här när den underliggande formen har flyttats fram så att armering och resterande delar av formsättningen kan påbörjas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020348/
ID-nummer: 20348
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016
Den framflyttade gjutformen i södra delen av tunnelns norra färdigbyggda del.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020349/
ID-nummer: 20349
Fotodatum: 8 februari 2016
Publiceringsdatum: 15 februari 2016

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.