Tiden går och dubbelspårsbygget i Gamla Uppsala går framåt med raska steg. Den 610 meter långa betongtunneln har gjutits färdigt liksom bron över ån Samnan, vägporten över Vittulsbergsvägen är klar sedan tidigare. Längst i söder byggs järnvägsbroar över Tycho Hedéns väg. Banunderbyggnaden är nu i det närmaste klar på långa sträckor och de riktiga järnvägsarbetena närmar sig. Ovanpå tunneln återfylls nu marken till tidigare nivå och gatorna som korsar tunneln kan återställas till sitt permanenta läge.

Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Mer på webbplatsen

Publicerad den 9 juni 2016
Senast ändrad den 4 oktober 2016
Totalt 109 bilder
Datumfilter

Den 31 maj 2016

Bildkalender
Vy norrut vid dristplatsen Löten mot växeln mot enkelspåret norrut och brobygget vid Tycho Hedéns väg.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020886/
ID-nummer: 20886
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Brobygget över Tycho Hedéns väg sett från söder från Vattholmavägens bro intill.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020776/
ID-nummer: 20776
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Formsättning på tidigare gjutna delar av det södra brostödet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020777/
ID-nummer: 20777
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Arbeten söder om själva bron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020778/
ID-nummer: 20778
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
De nya broarna blir kortare än den gamla järnvägsbron och vägbron intill.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020779/
ID-nummer: 20779
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Mellan brostöden påbörjas formsättning för själva brobalkarna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020780/
ID-nummer: 20780
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Omfattande ställningar har bygts mellan brostöden och såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik är nu avstängda under järnvägen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020781/
ID-nummer: 20781
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Armering från brostöden som ska fortsätta in i brobalken.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020782/
ID-nummer: 20782
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
De norra brostöden sedda från sydost.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020783/
ID-nummer: 20783
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Formsättningsarbetena sedda från nordväst.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020784/
ID-nummer: 20784
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Hela broarbetsplatsen sedd från norra sidan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020785/
ID-nummer: 20785
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Den nu spärrade Tycho Hedéns väg, gamla E4:an som med Bärbyledens öppnande blev enfilig under broarna.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020786/
ID-nummer: 20786
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Ställningarna som ska bära upp formen för brobalken.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020787/
ID-nummer: 20787
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Ett Upptåg passerar arbetsplatsen på den tillfälliga bron på västra sidan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020788/
ID-nummer: 20788
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Norr om Bärbyleden där den dubbelspåriga järnvägsbron är klar sedan tidigare viker den nya banan av mot nordväst från den gamla.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020789/
ID-nummer: 20789
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Mötet mellan gammal och ny bana, vy mot sydost.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020791/
ID-nummer: 20791
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Instängsling av det blivande spårområdet pågår.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020790/
ID-nummer: 20790
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
När den nya banan går ner i skärning placeras staketet också på ungefär samma höjd som de blivande spåren.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020792/
ID-nummer: 20792
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Vy norrut längs den nya sträckningen med spontväggen mot bebyggelsen på Banvallsvägen till höger, på spontväggen monteras nu också en bullerskyddsskärm.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020794/
ID-nummer: 20794
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Gamla Uppsala kyrka och högarna ligger i fonden när man åker norrut längs den nya banan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020795/
ID-nummer: 20795
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Längs den nya sträckningens sydligaste del skyddar en enklare bullerskyddsvall bebyggelsen i Nyby.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020797/
ID-nummer: 20797
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Vy norrut från samma plats som ovan. Ännu finns några ställen där gamla transportvägar tas bort och markarbetena i slänten ska färdigställas.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020796/
ID-nummer: 20796
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Efter en inledande raklinje söderifrån i skärningens södra ände påbörjas en lång kurva runt bebyggelsen på banvallsvägen, vy söderut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020799/
ID-nummer: 20799
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Kurvan runt Banvallsvägen fortsätter fram mot den nya gång- och cykelbron vid Yrsaparken.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020798/
ID-nummer: 20798
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Lite längre fram börjar södra tunnelmynningen skymta under gång- och cykelbron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020800/
ID-nummer: 20800
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Nya vyer utanför Banvallsvägen. Staket, ny banvall, gabionmur, spontmur och bullerkyddsplank.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020801/
ID-nummer: 20801
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Vy mot gång- och cykelbron och tunnelmynningen ytterligare något längre norrut.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020802/
ID-nummer: 20802
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
I höjd med Bågspännarvägen placeras teknikhus infällt i en specialbyggd de l av spontmuren.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020803/
ID-nummer: 20803
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Ett svart hål öppnar sig under bron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020804/
ID-nummer: 20804
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Vy söderut från västra sidan av den nya gång- och cykelbron över den nya banan vid Yrsaparken.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020805/
ID-nummer: 20805
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Bullerskyddsskärmen, kabelkanaler och stängsel är snart på plats, och de nyanlagda slänterna i skärningen grönskar.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020806/
ID-nummer: 20806
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
I riktning söderut har man domkyrkan och slottet i fonden på den nya banan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020807/
ID-nummer: 20807
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Bakom bullerskyddsskärmen ligger marken kvar i ursprunglig nivå.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020808/
ID-nummer: 20808
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Blickar man norrut från östra delen av bron har man denna vy mot tunnelmynningen och Gamla Uppsala kyrka längre bort.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020809/
ID-nummer: 20809
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Ett snabbtåg rullar över tunnelmynningen på det andra provisoriska spåret på platsen under byggtiden, detta ligger dock i den ursprungliga sträckningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020810/
ID-nummer: 20810
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
I det blivande spårområdet står lastbilar med makadam som nu läggs ut i tunneln.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020811/
ID-nummer: 20811
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Detaljvy mot den södra tunnelmynningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020812/
ID-nummer: 20812
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Banan sedd norrut från västra sidan av gång- och cykelbron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020813/
ID-nummer: 20813
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Även slänterna närmast mynningen har nu färdigställts.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020814/
ID-nummer: 20814
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016
Makadam på väg in i tunneln för att bli en del av banvallen där. I bakgrunden syns den gamla banan intill villabebyggelsen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00020815/
ID-nummer: 20815
Fotodatum: 31 maj 2016
Publiceringsdatum: 9 juni 2016

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.