Dela Dela

Kommentarer (0)

Det finns inga kommentarer ännu

Fler bilder från platsen på andra sidor (32)

Mer på webbplatsen

Publicerad den 6 september 2008
Senast ändrad den 7 februari 2017
Totalt 30 bilder
Datumfilter

Den 7 februari 2009

Bildkalender
En av klotväxlarna vid infarten till uppställningsspåren nordväst om stationshuset.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00021456/
ID-nummer: 21456
Fotodatum: 7 februari 2009
Publiceringsdatum: 6 februari 2017

Den 3 juni 2008

Bildkalender
Bangården sedd söderut från stationsområdet.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001395/
ID-nummer: 01395
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Två broar sträcker sig över bangården, längst bort den för Hertsövägen och närmast den gamla vägbron som numera endast används för gång- och cykeltrafik.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001396/
ID-nummer: 01396
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Spår 1 ligger mellan sidoplattformen och den smala mellanplattformen som i huvudsak betjänar spår 2.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001397/
ID-nummer: 01397
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Plankorsningen över spår 1 till mellanplattformen nära stationshuset.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001398/
ID-nummer: 01398
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Vy söderut från änden av mellanplattformen, det långa nattåget står på spår 1.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001399/
ID-nummer: 01399
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Vy söderut från änden av mellanplattformen, notera S-tavlorna tillsammans med dvärgsignalerna på spår 2 och 3.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001400/
ID-nummer: 01400
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 1 söder om stationshuset.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001401/
ID-nummer: 01401
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Bangården sedd norrut från plattformen vid spår 1 norr om stationshuset. Den dubbla korsningsväxeln leder till vänster till uppställningsbangården och till höger mot utfarten norrut från stationen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001402/
ID-nummer: 01402
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Vy norrut från stationshuset mot bangården och verkstadslokalerna i dess norra ände.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001403/
ID-nummer: 01403
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Bangården sedd norrut från gamla vägbron över bangården söder om stationshuset.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001404/
ID-nummer: 01404
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Stickspåren på östra sidan av bangården, mitt emot stationshuset.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001405/
ID-nummer: 01405
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Bangården och stationshuset sett från gamla vägbron. Här syns också huvudspåret genom bangården ut mot malmbangården längst till vänster i bildens nederkant.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001406/
ID-nummer: 01406
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Stationshuset sett från den gamla vägbron.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001407/
ID-nummer: 01407
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Vy söderut från gamla vägbron mot Hertsövägens bro över bangården.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001408/
ID-nummer: 01408
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Stickspåren på östra sidan av bangården.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001409/
ID-nummer: 01409
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Bangården sedd från nordost.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001410/
ID-nummer: 01410
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Stationshuset sett från nordost från östra sidan av bangården.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001411/
ID-nummer: 01411
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Vagnar uppställda på de stickspår som utgör uppställningsplats i bangårdens nordvästra del.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001412/
ID-nummer: 01412
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Uppställningsbangårdens norra ände.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001413/
ID-nummer: 01413
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Uppställningsspåren sedda från norr.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001414/
ID-nummer: 01414
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Uppställningsspåren sedda från norr, de slutar ungefär i höjd med stationsgränsen på huvudspåret ut från stationen som ligger strax utanför vänster bildkant.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001415/
ID-nummer: 01415
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
ATC börjar bid stationsgränsen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001416/
ID-nummer: 01416
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Utfartsblocksignalen Le L2 vid plankorsningen med Lulsundsgatan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001417/
ID-nummer: 01417
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Utfartsblocksignalen Le L2.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001418/
ID-nummer: 01418
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Banan sedd norrut från plankorsningen med Lulsundsgatan.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001419/
ID-nummer: 01419
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Banan sedd söderut från plankorsningen med Lulsundsgatan, uppställningsspåren till höger.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001420/
ID-nummer: 01420
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Infartssignalen Le 59v vid vilken Fjb slutar.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001421/
ID-nummer: 01421
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Infartssignalen står norr om plankorsningen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001422/
ID-nummer: 01422
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008
Plankorsningen med Lulsundsgatan vid norra stationsgränsen.
Direktlänk:  http://jvgfoto.se/bild/00001423/
ID-nummer: 01423
Fotodatum: 3 juni 2008
Publiceringsdatum: 6 september 2008

Skriv en kommentar

Här kan du skriva en kommentar som kommer att visas publikt på den här sidan. Vill du skicka ett privat meddelande, använd istället kontaktformuläret som nås via länken "Kontakt" överst på sidan.