Personbangården

Kiruna C stängdes för trafik den 30 augusti 2013. Den direkta orsaken till stängningen var att Gruvvägens viadukt vid södra bangårdsänden behövde ersättas med en ny infart till LKAB, och att den behövde byggas över spåren strax norr om bangården. Persontrafiken flyttades till en tillfällig station vid Kiruna malmbangård och godshanteringen till den nya godsbangården vid driftplatsen Kirunavaara söder om gruvan.

Bilder och filmer (26)

Måndag 17 april 2017

Området kring stationsbyggnaderna är nu inhägnat och avspärrat.
ID-nummer:  21845
Direktlänk: /bild/00021845/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från nordväst.
ID-nummer:  21846
Direktlänk: /bild/00021846/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från söder.
ID-nummer:  21847
Direktlänk: /bild/00021847/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet och stationshuset.
ID-nummer:  21848
Direktlänk: /bild/00021848/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.
ID-nummer:  21849
Direktlänk: /bild/00021849/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.
ID-nummer:  21850
Direktlänk: /bild/00021850/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet.
ID-nummer:  21851
Direktlänk: /bild/00021851/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningen är nära.
ID-nummer:  21852
Direktlänk: /bild/00021852/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet med stadshuset i bakgrunden.
ID-nummer:  21853
Direktlänk: /bild/00021853/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kiruna C, snart återstår inte ens spåren av stationsnamnet på tegelfasaden.
ID-nummer:  21854
Direktlänk: /bild/00021854/
Fotodatum: den 17 april 2017
Publicerad: den 17 april 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 3 november 2014

Gamla Kiruna C med Luossavaara i bakgrunden sedd från den tidigare infartsvägen till LKAB.
ID-nummer:  19928
Direktlänk: /bild/00019928/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa viadukten över bangårdens södra del har nu rivits.
ID-nummer:  19929
Direktlänk: /bild/00019929/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen med stationshus och järnvägshotell är kvar, men bangården är riven.
ID-nummer:  19930
Direktlänk: /bild/00019930/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den gamla bangården med stadshuset i bakgrunden till höger.
ID-nummer:  19931
Direktlänk: /bild/00019931/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.
ID-nummer:  19932
Direktlänk: /bild/00019932/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.
ID-nummer:  19933
Direktlänk: /bild/00019933/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset i tunneln under väg E10 i backen ner från centrum.
ID-nummer:  19934
Direktlänk: /bild/00019934/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med gruvan och den till stora delar torrlagda sjön Luossajärvi i bakgrunden.
ID-nummer:  19935
Direktlänk: /bild/00019935/
Fotodatum: den 3 november 2014
Publicerad: den 2 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 december 2013

Stationshuset sett från nordväst.
ID-nummer:  16714
Direktlänk: /bild/00016714/
Fotodatum: den 26 december 2013
Publicerad: den 27 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från söder.
ID-nummer:  16715
Direktlänk: /bild/00016715/
Fotodatum: den 26 december 2013
Publicerad: den 27 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården är riven och täckt av snö.
ID-nummer:  16716
Direktlänk: /bild/00016716/
Fotodatum: den 26 december 2013
Publicerad: den 27 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och järnvägshotellet, vy från söder.
ID-nummer:  16717
Direktlänk: /bild/00016717/
Fotodatum: den 26 december 2013
Publicerad: den 27 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets gatusida, vy från sydost.
ID-nummer:  16718
Direktlänk: /bild/00016718/
Fotodatum: den 26 december 2013
Publicerad: den 27 december 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 september 2013

Kiruna C, en station som nu saknar tågtrafik.
ID-nummer:  16195
Direktlänk: /bild/00016195/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 9 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra bangårdsänden är spåren rivna för att ge plats för den nya infarten till LKAB.
ID-nummer:  16194
Direktlänk: /bild/00016194/
Fotodatum: den 10 september 2013
Publicerad: den 9 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 29 juni 2013

Del av stationshusets fasad mot spåren sedd från mellanplattformen.
ID-nummer:  19621
Direktlänk: /bild/00019621/
Fotodatum: den 29 juni 2013
Publicerad: den 8 september 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!