Lokstallet

Bilder och filmer (11)

Tisdag 16 september 2014

Den gamla lokstationen sedd från söder, lokstallet i bakgrunden till vänster bakom lokstationsbyggnaden. 3 år
ID-nummer:  18623
Direktlänk: /bild/00018623/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaderna på stallet och stationsbyggnadens baksidor. 3 år
ID-nummer:  18624
Direktlänk: /bild/00018624/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora lokstationsbyggnaden med tegelfasad reser sig trots sin måttliga höjd tydligt över lokstallsområdet och bangården. 3 år
ID-nummer:  18625
Direktlänk: /bild/00018625/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstationsbyggnaden och rundstallet, vy från spårsidan. 3 år
ID-nummer:  18626
Direktlänk: /bild/00018626/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren från bangården in mot stallets vändskiva. 3 år
ID-nummer:  18627
Direktlänk: /bild/00018627/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren har en gemensam anslutning till bangården tillsammans med ett stickspår till vänster. 3 år
ID-nummer:  18628
Direktlänk: /bild/00018628/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundstallet sträcker sig idag omkring en tredjedels varv runt skivan, men spår ut från densamma finns nästan hela varvet runt. 3 år
ID-nummer:  18631
Direktlänk: /bild/00018631/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstationen sedd från bangårdens nordöstra sida. 3 år
ID-nummer:  18655
Direktlänk: /bild/00018655/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstationen sedd på avstånd från öster. 3 år
ID-nummer:  18658
Direktlänk: /bild/00018658/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 23 augusti 2013

Lokstationsbyggnaden sedd från söder på avstånd. 1 mån
ID-nummer:  23959
Direktlänk: /bild/00023959/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla lokstationen sedd från söder med stallets baksida till vänster. 1 mån
ID-nummer:  23960
Direktlänk: /bild/00023960/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!