Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) > Bangårdsombyggnad >

Maj 2017

Under maj månad återupptas bangårdsombyggnaden i större skala. Det första stora delprojektet för året blev inläggningen av tre växlar med hjälp av Kirow-kran i norra delen av bangården nordväst om plankorsningen norr om lokstallet, och under det dryga dygns total trafikavstängning som det krävde utfördes även flera andra åtgärder på bangården.

Bilder och filmer (8)

Tisdag 16 maj 2017

Kirow-kranen på väg mot dagens arbete efter att ha blivit utväxlad ur sitt transporttåg.
ID-nummer:  21965
Direktlänk: /bild/00021965/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av många hämtningar av växeldelar från transportvagnarna som stod uppställda på spår 2.
ID-nummer:  21966
Direktlänk: /bild/00021966/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sammanlagt åtta större färdigbyggda växeldelar levererades med tåget och ytterligare några spårspann hade byggts på plats i förväg.
ID-nummer:  21967
Direktlänk: /bild/00021967/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen är på väg ut på spår som lagts ut tidigare under dagen för att lägga även denna del på plats.
ID-nummer:  21968
Direktlänk: /bild/00021968/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen passas in efter tidigare inlagda delen och mäts noggrant in för att hamna rätt innan man åter lossar den från kranen.
ID-nummer:  21969
Direktlänk: /bild/00021969/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med denna växelinläggning får Inlandsbanan en ny infart på bangården, den lämnar den tidigare sträckningen omkring 100 meter före den gamla infartssignalen och går samman med spåret från Kiruna. Även omformarspåret närmast till höger i bild ska kopplas samman med Inlandsbanan och Malmbanan med en växel här vid ett senare tillfälle.
ID-nummer:  21970
Direktlänk: /bild/00021970/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter omkring åtta timmars arbete låg alla växlar på den avsedda platsen, men en hel del arbeten återstår innan trafiken åter kan släppas på här, till exempel svetsning och riktning.
ID-nummer:  21971
Direktlänk: /bild/00021971/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Systemgränsen vid utfarten mot Porjus kommer inga fler tåg att passera på just den här platsen. Båda spåren till vänster kommer att utgå och tillsammans med det redan rivna spår 1 har alltså de fem spåren i plankorsningen i norra delen av bangården snart reducerats till två.
ID-nummer:  21972
Direktlänk: /bild/00021972/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!