Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) > Bangårdsombyggnad >

Juni 2016

I början av projektets andra månad påbörjades omfattande markarbeten för det nya plattformsspåret i samma sträckning som det tidigare spår 2. Gammalt material under spåret schaktas bort och den nya banunderbyggnaden grundläggs på omkring ett par meters djup. Därefter byggs också den nya plattformskanten av prefabricerade betongelement. Schaktningen har under månaden pågått mellan södra bangårdsänden och stationshuset och efter att plattformsövergången revs i mitten av månaden hänvisas resenärer till en tillfällig övergång till plattformen vid spår 3 nordväst om stationshuset.

Även på bangårdens sydvästra sida mot älven har schaktning påbörjats i södra änden, dels för den nya servicevägen och dels för de spår som där kommer att hamna utanför den gamla bangårdens gränser.

Bilder och filmer (70)

Tisdag 7 juni 2016

De större arbetena sker just nu i södra delen av spår 2.
ID-nummer:  20761
Direktlänk: /bild/00020761/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här byggs ny banunderbyggnad för det blivande plattformsspåret 1.
ID-nummer:  20762
Direktlänk: /bild/00020762/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten strax söder om plattformen mellan det rivna spår 2 och spår 3.
ID-nummer:  20763
Direktlänk: /bild/00020763/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När man schaktat ur till rätt nivå läggs cellplast i botten och nytt stenmaterial fylls på.
ID-nummer:  20764
Direktlänk: /bild/00020764/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det hela jämnas sedan ut med lastmaskin.
ID-nummer:  20765
Direktlänk: /bild/00020765/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mycket kabel finns det i backen, och det gäller att reda ut vilka som ska vara kvar lite till och vilka som kan tas bort redan nu.
ID-nummer:  20766
Direktlänk: /bild/00020766/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Locken lyfts av från de befintliga kabeltrummorna för att kablarna ska kunna tas upp.
ID-nummer:  20767
Direktlänk: /bild/00020767/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Gv 155 visar stoppbesked, inte så konstigt om man ser vad pilen pekar på.
ID-nummer:  20768
Direktlänk: /bild/00020768/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Både spår 1 och spår 2 är nu rivna mellan växlarna med övriga spår.
ID-nummer:  20769
Direktlänk: /bild/00020769/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något är spårlöst försvunnet utanför stationshuset.
ID-nummer:  20770
Direktlänk: /bild/00020770/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar plockas upp där spår 2 tidigare låg vid norra änden av plattformen.
ID-nummer:  20771
Direktlänk: /bild/00020771/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar och räls läggs upp för vidare borttransport från bangården.
ID-nummer:  20772
Direktlänk: /bild/00020772/
Fotodatum: den 7 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 8 juni 2016

Plattformsövergången över spår 1 och 2 har gjort sitt.
ID-nummer:  20904
Direktlänk: /bild/00020904/
Fotodatum: den 8 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar grävs upp ur marken inför de mer omfattande schaktarbetena.
ID-nummer:  20905
Direktlänk: /bild/00020905/
Fotodatum: den 8 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla har gjort sitt.
ID-nummer:  20906
Direktlänk: /bild/00020906/
Fotodatum: den 8 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning pågår i södra delen av bangården.
ID-nummer:  20907
Direktlänk: /bild/00020907/
Fotodatum: den 8 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra änden av plattformen öppnar sig ett djupt hål.
ID-nummer:  20908
Direktlänk: /bild/00020908/
Fotodatum: den 8 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid södra plattformsänden.
ID-nummer:  20909
Direktlänk: /bild/00020909/
Fotodatum: den 8 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 10 juni 2016

Den låga plattformen mellan spår 2 och 3 försvinner mer och mer.
ID-nummer:  20911
Direktlänk: /bild/00020911/
Fotodatum: den 10 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några vagnar har anlänt fullastade med betongelement för plattformar och kontaktledningsstolpar.
ID-nummer:  20910
Direktlänk: /bild/00020910/
Fotodatum: den 10 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juni 2016

Beläggningen på den låga plattformsdelen mellan spår 2 och spår 3 har sågats upp ända fram till plattformsövergången, arbetena avancerar norrut.
ID-nummer:  20912
Direktlänk: /bild/00020912/
Fotodatum: den 13 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen grävs bort bit för bit för att grundlägga för det nya plattformsspåret.
ID-nummer:  20913
Direktlänk: /bild/00020913/
Fotodatum: den 13 juni 2016
Publicerad: den 24 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 20 juni 2016

Nyordning på Gällivare station. Den gamla plattformsövergången är stängd och en ny tillfällig passage till och från plattformen har anordnats längre norrut.
ID-nummer:  20914
Direktlänk: /bild/00020914/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med den nya plattformen och det nya plattformsspåret har nått fram till stationshuset.
ID-nummer:  20915
Direktlänk: /bild/00020915/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från plattformen mellan spår 2 och 3 under gångbron.
ID-nummer:  20916
Direktlänk: /bild/00020916/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stor del av plattformens bredd äts upp när det ska schaktas ur för att bygga ett nytt plattformsspår.
ID-nummer:  20917
Direktlänk: /bild/00020917/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De rivna spåren 1 och 2 utanför stationshuset, vy från den tillfälliga övergången till plattformen.
ID-nummer:  20918
Direktlänk: /bild/00020918/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut är det mesta sig ännu likt efter rivningen av spår 1 och 2.
ID-nummer:  20919
Direktlänk: /bild/00020919/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset har markplattorna närmast plattformskanten tagits upp.
ID-nummer:  20920
Direktlänk: /bild/00020920/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten sedda från stationshuset med noteringar på en snart borttagen plattformskant.
ID-nummer:  20921
Direktlänk: /bild/00020921/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare plattformsövergången är sig inte riktigt lik längre.
ID-nummer:  20922
Direktlänk: /bild/00020922/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid plattformsövergången, vagnläge C på gamla spår 1 kommer aldrig att användas igen.
ID-nummer:  20923
Direktlänk: /bild/00020923/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna plattformsövergången.
ID-nummer:  20924
Direktlänk: /bild/00020924/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena utanför stationshuset sedda från öster.
ID-nummer:  20925
Direktlänk: /bild/00020925/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut öppnar sig schaktgropen i vilken det nya spåret grundläggs.
ID-nummer:  20926
Direktlänk: /bild/00020926/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinerna når snart fram till den gamla plattformsövergången, här har också en del av plattformskanten av sten vid spår 1 grävts upp.
ID-nummer:  20927
Direktlänk: /bild/00020927/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I botten av gropen läggs cellplastskivor innan den nya banunderbyggnaden byggs upp på dem.
ID-nummer:  20928
Direktlänk: /bild/00020928/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kabelkanaler tas upp.
ID-nummer:  20929
Direktlänk: /bild/00020929/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar av olika slag grävs upp.
ID-nummer:  20930
Direktlänk: /bild/00020930/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler isoleringsskivor körs fram till gropen.
ID-nummer:  20931
Direktlänk: /bild/00020931/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från öster.
ID-nummer:  20932
Direktlänk: /bild/00020932/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut växer den nya plattformen nu fram.
ID-nummer:  20933
Direktlänk: /bild/00020933/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De prefabricerade betongelementen placeras ut längs med nordöstra sidan av det för tillfället rivna spår 2.
ID-nummer:  20934
Direktlänk: /bild/00020934/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här i söder har den tidigare gropen nu fyllts igen där grundläggningen för det nya plattformsspåret är klar.
ID-nummer:  20935
Direktlänk: /bild/00020935/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen byggs under de befintliga kontaktledningsbryggorna som får tjänstgöra ytterligare en tid innan de rivs.
ID-nummer:  20936
Direktlänk: /bild/00020936/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under brygga 1 längst i söder har man ännu inte grävt något för spårunderbyggnad, däremot förbereds den nya servicevägen på andra sidan spåren.
ID-nummer:  20937
Direktlänk: /bild/00020937/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändplanen för servicevägen hamnar i höjd med nuvarande bangårds sydligaste växel.
ID-nummer:  20938
Direktlänk: /bild/00020938/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget i kvällssol senare samma dag, vy söderut nära stationshuset.
ID-nummer:  20939
Direktlänk: /bild/00020939/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången är nu helt bortgrävd.
ID-nummer:  20940
Direktlänk: /bild/00020940/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen framför stationshuset sedd från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3.
ID-nummer:  20941
Direktlänk: /bild/00020941/
Fotodatum: den 20 juni 2016
Publicerad: den 27 juni 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!