Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) > Bangårdsombyggnad >

Juli 2016

Bilder och filmer (106)

Onsdag 6 juli 2016

Schaktning har nu påbörjats även nordväst om stationshuset upp mot godsmagasinet.
ID-nummer:  20951
Direktlänk: /bild/00020951/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset fortsätter arbetet med den nya plattformen och även en tillfällig plattform vid spår 3.
ID-nummer:  20952
Direktlänk: /bild/00020952/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för den nya plattformskanten är ett precisionsarbete för att få en slät stabil yta i rätt nivå att ställa betongelementen på.
ID-nummer:  20953
Direktlänk: /bild/00020953/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar på spår 3, i förgrunden syns den norra ändpunkten för den hittills utförda grundläggningen för det nya plattformsspåret utanför stationshuset.
ID-nummer:  20954
Direktlänk: /bild/00020954/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut fylls finare material på den grövre bregkross som man fixerat plattformens betongelement med.
ID-nummer:  20955
Direktlänk: /bild/00020955/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra ände.
ID-nummer:  20956
Direktlänk: /bild/00020956/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 juli 2016

Betongelement till plattformen lyfts fram med en grävmaskin.
ID-nummer:  20959
Direktlänk: /bild/00020959/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementen lyfts fram till den iordningställda bädden de ska stå på.
ID-nummer:  20960
Direktlänk: /bild/00020960/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementen ställs upp och justeras in till exakt position i sidled på den sedan tidigare inmätta ytan.
ID-nummer:  20961
Direktlänk: /bild/00020961/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar söderut medan arbetena med plattformen fortsätter.
ID-nummer:  20962
Direktlänk: /bild/00020962/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga plattformskanten som väntar på fyllning och bygge av själva plattformen.
ID-nummer:  20963
Direktlänk: /bild/00020963/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanten har nu byggts fram till den tidigare plattformsövergången.
ID-nummer:  20964
Direktlänk: /bild/00020964/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskantens nuvarande norra ände framför stationshuset, längre norrut fortsätter schaktningsarbetena.
ID-nummer:  20965
Direktlänk: /bild/00020965/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda söderut från stationshuset.
ID-nummer:  20966
Direktlänk: /bild/00020966/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
"NCC did it. Nu är det helg!" En torsdagshälsning från plattformsarbetarna som nått fram till stationshuset.
ID-nummer:  20967
Direktlänk: /bild/00020967/
Fotodatum: den 7 juli 2016
Publicerad: den 8 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 8 juli 2016

I den nya plattformens södra del förbereds utplacering av kanalisering och kabelbrunnar.
ID-nummer:  20970
Direktlänk: /bild/00020970/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i kvällssolen.
ID-nummer:  20971
Direktlänk: /bild/00020971/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskantens norra ände framför stationshuset när arbetena stannade för helguppehåll.
ID-nummer:  20972
Direktlänk: /bild/00020972/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sedda från den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3. Nere till vänster syns isoleringen som läggs på utjämningslagret längst ned i schaktgropen, på den byggs grunden för det nya spåret och den nya plattformskanten.
ID-nummer:  20973
Direktlänk: /bild/00020973/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten, till höger syns den tillfälliga plattform som byggts vid spår 3.
ID-nummer:  20974
Direktlänk: /bild/00020974/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen vid spår 3 har inte börjat användas ännu men sträcker sig nu från den gamla plattformsövergången och söderut på den gamla delvis bortgrävda plattformen.
ID-nummer:  20975
Direktlänk: /bild/00020975/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen är nu som djupast mitt framför stationshuset.
ID-nummer:  20976
Direktlänk: /bild/00020976/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen framför stationshuset sedd från plattformen vid spår 3.
ID-nummer:  20977
Direktlänk: /bild/00020977/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen parkerad för helgen till synes mitt i en grävrörelse.
ID-nummer:  20978
Direktlänk: /bild/00020978/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i kvällssolen.
ID-nummer:  20979
Direktlänk: /bild/00020979/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sedd från den tillfälliga gångvägen till plattformen, i söder växlar Inlandsbanans nyss ankomna tåg från Östersund.
ID-nummer:  20980
Direktlänk: /bild/00020980/
Fotodatum: den 8 juli 2016
Publicerad: den 9 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juli 2016

Övergången till plattformen vid spår 3 har nu flyttats till den gamla plattformsövergångens läge.
ID-nummer:  20987
Direktlänk: /bild/00020987/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har schaktgropen återfyllts delvis. Notera fundamenten för det tidigare plattformstaket som har dykt upp i den delvis bortgrävda plattformen.
ID-nummer:  20988
Direktlänk: /bild/00020988/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron fortsätter schaktningen för det nya plattformsspåret.
ID-nummer:  20989
Direktlänk: /bild/00020989/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den tidigare placeringen av övergången till plattfomen är det nu svårt att ta sig över det tidigare spårområdet.
ID-nummer:  20990
Direktlänk: /bild/00020990/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopp var det här, dags att lära sig nya vägar till tågen igen.
ID-nummer:  20991
Direktlänk: /bild/00020991/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen i gropen utanför stationshuset.
ID-nummer:  20992
Direktlänk: /bild/00020992/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det nya spåret har grundlagts i gropen framför stationshuset kan också plattformsbygget fortsätta.
ID-nummer:  20993
Direktlänk: /bild/00020993/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den nya övergången till plattformen togs också den tillfälliga plattformen på den delvis raserade gamla plattformen vid spår 3 söder om stationshuset i drift.
ID-nummer:  20994
Direktlänk: /bild/00020994/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Provisoriet sträcker sig nästan ända ner till mellansignalerna i södra delen av bangården.
ID-nummer:  20995
Direktlänk: /bild/00020995/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena på bangårdens södra sida vid södra bangårdsänden.
ID-nummer:  20996
Direktlänk: /bild/00020996/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen sedd mot nordväst från änden.
ID-nummer:  20997
Direktlänk: /bild/00020997/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra ände ligger mellan de nuvarande mellansignalerna för spår 3 och spår 2.
ID-nummer:  20998
Direktlänk: /bild/00020998/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra plattformsänden och den södra änden av schakten för det nya plattformsspåret.
ID-nummer:  20999
Direktlänk: /bild/00020999/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd norrut.
ID-nummer:  21000
Direktlänk: /bild/00021000/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal plattform vid spår 4, tillfällig plattform vid spår 3 och ny plattform vid det för tillfället rivna spår 2, blivande spår 1.
ID-nummer:  21001
Direktlänk: /bild/00021001/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare ett tunt lager stenmassor har lagts ut efter att plattformskanten placerades ut.
ID-nummer:  21002
Direktlänk: /bild/00021002/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten, nu återstår arbeten med kanaliseringar och den nya plattformens ytlager, och förstås ett nytt spår intill.
ID-nummer:  21003
Direktlänk: /bild/00021003/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd norrut mot stationshuset.
ID-nummer:  21004
Direktlänk: /bild/00021004/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 4 ligger kvar men är svår att nå nu när den tillfälliga plattformen vid spår 3 går förbi den gamla plattformsövergången.
ID-nummer:  21005
Direktlänk: /bild/00021005/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för en kabelbrunn i den nya plattformen.
ID-nummer:  21006
Direktlänk: /bild/00021006/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 3 får tillsammans med de flesta andra kontakledningsbryggor fortsätta att bära bangårdens kontaktledningar till nästa sommar.
ID-nummer:  21007
Direktlänk: /bild/00021007/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen byggs där spår 1 tidigare låg, vilket ger mer plats mellan spåren och stationshuset.
ID-nummer:  21008
Direktlänk: /bild/00021008/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten fixeras med ett lager krossmaterial, rör från den nya dräneringen sticker upp här och var.
ID-nummer:  21009
Direktlänk: /bild/00021009/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att titta på stationshuset från den här delen av bangården blir snart inte möjligt utan spårbeträdande.
ID-nummer:  21010
Direktlänk: /bild/00021010/
Fotodatum: den 12 juli 2016
Publicerad: den 13 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!