Augusti 2016

Bilder och filmer (308)

Tisdag 16 augusti 2016

Plattormsspåret och växel 473 som ännu saknar spår i korsningsdelen. 2 mån
ID-nummer:  23697
Direktlänk: /bild/00023697/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med rör för dränering sedd från älvsidan av bangården. 2 mån
ID-nummer:  23698
Direktlänk: /bild/00023698/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya rör läggs parallellt med ett gammalt så att vatten från bangårdens nya dräneringssystem kan rinna ut mot älven. 2 mån
ID-nummer:  23699
Direktlänk: /bild/00023699/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har ett nytt dike grävts från bangårdens utvidgade del ner mot älven, det syns här i förgrunden när vi blickar norrut i riktning mot stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  23700
Direktlänk: /bild/00023700/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den utvidgade delen av bangården sedd österut från samma plats som ovan. Bortom stolpfundamenten ska nya spår ligga medan en serviceväg placeras hitom desamma. 2 mån
ID-nummer:  23701
Direktlänk: /bild/00023701/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicevägens vändplan vid södra bangårdsänden. 2 mån
ID-nummer:  23702
Direktlänk: /bild/00023702/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sista rälerna för att återansluta spår 2 till växeln i södra bangårdsänden läggs in. 2 mån
ID-nummer:  23703
Direktlänk: /bild/00023703/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista ny räl körs fram för att färdigställa spåret. 2 mån
ID-nummer:  23704
Direktlänk: /bild/00023704/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu för långa rälen ska passas in så man ser hur mycket den behöver kapas. 2 mån
ID-nummer:  23705
Direktlänk: /bild/00023705/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälen är nästan på plats kapas den överflödiga biten bort. 2 mån
ID-nummer:  23706
Direktlänk: /bild/00023706/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbiten kan slutligen lyftas in och färdigställa spåret inför svetsning. 2 mån
ID-nummer:  23707
Direktlänk: /bild/00023707/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder med ett nu snart återsuppbyggt plattformsspår 2. 2 mån
ID-nummer:  23708
Direktlänk: /bild/00023708/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya svetsar i växel 473 utanför stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  23709
Direktlänk: /bild/00023709/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återuppbyggda plattformsspåret sett mot sydost från den tillfälliga plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23710
Direktlänk: /bild/00023710/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i solnedgången sedd från den tillfälliga plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23711
Direktlänk: /bild/00023711/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsning förbereds i den lite svalare kvällsluften. 2 mån
ID-nummer:  23712
Direktlänk: /bild/00023712/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanten byggs vidare norrut. 2 mån
ID-nummer:  23713
Direktlänk: /bild/00023713/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordningen från stolpfundamentet väntar på det nya spåret intill plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23714
Direktlänk: /bild/00023714/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård i månsken denna augustikväll. 2 mån
ID-nummer:  23715
Direktlänk: /bild/00023715/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 17 augusti 2016

Full fart på arbetet i växlarna framför stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  23716
Direktlänk: /bild/00023716/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningspartiet i växel 473 läggs på plats. 2 mån
ID-nummer:  23717
Direktlänk: /bild/00023717/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inkoppling av ett av växeldriven i växel 473. 2 mån
ID-nummer:  23718
Direktlänk: /bild/00023718/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det krävdes en del lirkande för att få korsningsdelen på plats. 2 mån
ID-nummer:  23719
Direktlänk: /bild/00023719/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gällde att den stora och tunga delen passade i hålet mellan redan lagd räls och övriga delar av växeln. 2 mån
ID-nummer:  23720
Direktlänk: /bild/00023720/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många av växelns mindre delar hade körts fram på pallar. 2 mån
ID-nummer:  23721
Direktlänk: /bild/00023721/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter lite pusslande låg så korsningen på plats. 2 mån
ID-nummer:  23722
Direktlänk: /bild/00023722/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfälliga skarvjärn fästs över skarvarna. 2 mån
ID-nummer:  23723
Direktlänk: /bild/00023723/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss justering av sliprarna krävs för att få befästningarna att passa. 2 mån
ID-nummer:  23724
Direktlänk: /bild/00023724/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av växeldriven. 2 mån
ID-nummer:  23725
Direktlänk: /bild/00023725/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 med korsningen på plats. 2 mån
ID-nummer:  23726
Direktlänk: /bild/00023726/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget avancerar vidare, här under brygga 4. 2 mån
ID-nummer:  23727
Direktlänk: /bild/00023727/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite närmare stationshuset pågår arbeten med kanaliseringar och fyllning av plattformens inre. 2 mån
ID-nummer:  23728
Direktlänk: /bild/00023728/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lyft av korsningens södra ände krävdes för att få allt på plats. 2 mån
ID-nummer:  23729
Direktlänk: /bild/00023729/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 blir allt mer färdig. I bakgrunden syns också en tjock plåt som nu körts fram för att bilda en del av nästa tillfälliga övergång till den tillfälliga plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23730
Direktlänk: /bild/00023730/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen intill plattformen har nu färdigställts för spårbygge så snart den tillfälliga övergången som bilden tagits från flyttas. 2 mån
ID-nummer:  23731
Direktlänk: /bild/00023731/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden är klar för det nya plattformsspåret. 2 mån
ID-nummer:  23732
Direktlänk: /bild/00023732/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen kom även korsningen i växel 470 på plats. 2 mån
ID-nummer:  23733
Direktlänk: /bild/00023733/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nylagda korsningen i växel 470. 2 mån
ID-nummer:  23734
Direktlänk: /bild/00023734/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av korsningspartiets norra ände. 2 mån
ID-nummer:  23735
Direktlänk: /bild/00023735/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningspartiets mellersta del med den röda rörliga korsningsspetsen. 2 mån
ID-nummer:  23736
Direktlänk: /bild/00023736/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningspartiets södra ände. 2 mån
ID-nummer:  23737
Direktlänk: /bild/00023737/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drevet vid tungspetsarna i växel 473. 2 mån
ID-nummer:  23738
Direktlänk: /bild/00023738/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra drevet i växel 473. 2 mån
ID-nummer:  23739
Direktlänk: /bild/00023739/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna i växel 473 hålls ännu ihop med tillfälligt monterade skarvjärn. 2 mån
ID-nummer:  23740
Direktlänk: /bild/00023740/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 18 augusti 2016

Den tillfälliga övergången till plattformen har åter flyttats till stationshusets södra sida, något längre söderut än förra gången. Här blickar vi mot nordväst längs den blivande plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23767
Direktlänk: /bild/00023767/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats där den färdiga plattformskanten närmar sig stationshuset allt mer. 2 mån
ID-nummer:  23768
Direktlänk: /bild/00023768/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även plattformsspåret byggs vidare, här arbetas det i växel 470 framför stationshuset och sliprar läggs för spåret vidare norrut. 2 mån
ID-nummer:  23769
Direktlänk: /bild/00023769/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett från den gamla plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23770
Direktlänk: /bild/00023770/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av slipers för det nya plattformsspåret sedd från norra änden av det som återstår av den gamla plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23771
Direktlänk: /bild/00023771/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och det nya plattformsspåret med stationshuset i bakgrunden. 2 mån
ID-nummer:  23772
Direktlänk: /bild/00023772/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!