Augusti 2016

Bilder och filmer (308)

Måndag 15 augusti 2016

Här börjar nu en ostoppbar reaktion som genererar den våldsamma värme som ska svetsa samman rälerna. 2 mån
ID-nummer:  23647
Direktlänk: /bild/00023647/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termitsvetsning i den nya växeln utanför stationshuset, termiten brinner med ett kraftigt ljussken. 2 år
ID-nummer:  21091
Direktlänk: /bild/00021091/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stund lugnar sig processen och den heta smältan rinner ner i formen. 2 mån
ID-nummer:  23648
Direktlänk: /bild/00023648/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smältan fyller upp hålrummet i skarven och det som inte ryms rinner ut i uppsamlingskärlen med ett mycket starkt ljussken. 2 mån
ID-nummer:  23649
Direktlänk: /bild/00023649/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformen och smältan vars sken här har dämpats med lite sand. 2 mån
ID-nummer:  23650
Direktlänk: /bild/00023650/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den överflödiga metallen kan snart tippas i det använda termitkärlet. 2 mån
ID-nummer:  23651
Direktlänk: /bild/00023651/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformen strax efter svetsningen. 2 mån
ID-nummer:  23652
Direktlänk: /bild/00023652/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formens yttre delar plockas bort. 2 mån
ID-nummer:  23653
Direktlänk: /bild/00023653/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar är den keramiska inre delen av formen som nu sitter kvar på rälen tillsammans med den överflödiga metallen. 2 mån
ID-nummer:  23654
Direktlänk: /bild/00023654/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av en domkraft som fästs i rälen klipps de överflödiga delarna bort. 2 mån
ID-nummer:  23655
Direktlänk: /bild/00023655/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot slutet krävs ett långt skaft i domkraften för att den med handkraft ska kunna rubba den svalnande smältan. 2 mån
ID-nummer:  23656
Direktlänk: /bild/00023656/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester efter svetsning. 2 mån
ID-nummer:  23657
Direktlänk: /bild/00023657/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut ställs en slipmaskin på rälen för att slipa ner det sista av överflödigt material från svetsningen. 2 mån
ID-nummer:  23658
Direktlänk: /bild/00023658/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälshuvudet jämnas till med Robel-slipen. 2 mån
ID-nummer:  23659
Direktlänk: /bild/00023659/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det färdigslipade rälshuvudet efter svetsningen. 2 mån
ID-nummer:  23660
Direktlänk: /bild/00023660/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut frotsätter plattformsbygget med krattor och rakor. 2 mån
ID-nummer:  23661
Direktlänk: /bild/00023661/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget söderut efter arbetets slut på kvällen. 2 mån
ID-nummer:  23662
Direktlänk: /bild/00023662/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls har lagts på de utlagda sliprarna längs plattformen söder om stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  23663
Direktlänk: /bild/00023663/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med de liggande kantelementen på plattformen avancerar också norrut. 2 mån
ID-nummer:  23664
Direktlänk: /bild/00023664/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen ligger nu ner till och förbi södra plattformsänden. 2 mån
ID-nummer:  23665
Direktlänk: /bild/00023665/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder fram mot den befintliga växeln läggs träslipers, där återstår mer arbeten att göra nästa år. 2 mån
ID-nummer:  23666
Direktlänk: /bild/00023666/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett från söder. 2 mån
ID-nummer:  23667
Direktlänk: /bild/00023667/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sand justeras in på plattformskanten innan betongelementen läggs på plats. 2 mån
ID-nummer:  23668
Direktlänk: /bild/00023668/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ligger nu fram till växlarna framför stationshuset som ännu inte är färdigbyggda. 2 mån
ID-nummer:  23669
Direktlänk: /bild/00023669/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna och det nya plattformsspåret sedda från den tillfälliga plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  23670
Direktlänk: /bild/00023670/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där plattformskanten nu har nått full längd men spåret återstår att bygga. 2 mån
ID-nummer:  23671
Direktlänk: /bild/00023671/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 augusti 2016

Spår 2 återuppbyggs nu under brygga 1, men spår 1 och säckspåret som också rymdes under bryggan är ett minne blott. 2 mån
ID-nummer:  23672
Direktlänk: /bild/00023672/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens inre fylls upp allt längre norrut. 2 mån
ID-nummer:  23673
Direktlänk: /bild/00023673/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett samtal på plattformen som nu växer fram. 2 mån
ID-nummer:  23674
Direktlänk: /bild/00023674/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre kanten på plattformen byggs vidare norrut, här sedd från stationshuset söderut. 2 mån
ID-nummer:  23675
Direktlänk: /bild/00023675/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset gapar ännu ett hål där plattformen ska fyllas upp. 2 mån
ID-nummer:  23676
Direktlänk: /bild/00023676/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset ska jordning dras till det tidigare nedgrävda stolpfundamentet. 2 mån
ID-nummer:  23677
Direktlänk: /bild/00023677/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut fortsätter grundläggningen för plattformens bakre kant. 2 mån
ID-nummer:  23678
Direktlänk: /bild/00023678/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera sand pytsas ut för att skapa en jämn och stabil yta för L-stöden. 2 mån
ID-nummer:  23679
Direktlänk: /bild/00023679/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kopparlina dras fram från stolpfundamentet och under plattformskanten fram till den nya makadambädden för plattformsspåret. 2 mån
ID-nummer:  23680
Direktlänk: /bild/00023680/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut förbereds det fortsatta bygget av plattformsspåret norrut. 2 mån
ID-nummer:  23681
Direktlänk: /bild/00023681/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundlagret jämnas ut för att skapa en slät yta för spårbädden. 2 mån
ID-nummer:  23682
Direktlänk: /bild/00023682/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör vägs in till rätt nivå för att kunna skapa en sandbädd för L-stöden i plattformens bakre kant. 2 mån
ID-nummer:  23683
Direktlänk: /bild/00023683/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den främre plattformskantens L-stöd är nu satta ända till och med norra plattformsänden. 2 mån
ID-nummer:  23684
Direktlänk: /bild/00023684/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament har satts i hålet som grävdes delvis under rälslagret intill norra delen av plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23685
Direktlänk: /bild/00023685/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning pågår omkring fundamentet. 2 mån
ID-nummer:  23686
Direktlänk: /bild/00023686/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lagret av diverse betongprodukter är stort intill bangården. 2 mån
ID-nummer:  23688
Direktlänk: /bild/00023688/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset fortsätter mätarbetena för plattformens bakre kant. 2 mån
ID-nummer:  23689
Direktlänk: /bild/00023689/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av växeln 473 utanför stationshuset som ännu inte svetsats ihop med omgivande spår. 2 mån
ID-nummer:  23690
Direktlänk: /bild/00023690/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsarbeten pågår dock längre bort i samma växel. 2 mån
ID-nummer:  23691
Direktlänk: /bild/00023691/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 närmast och 470 längre bort. 2 mån
ID-nummer:  23692
Direktlänk: /bild/00023692/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett från den tillfälliga plattformen. 2 mån
ID-nummer:  23693
Direktlänk: /bild/00023693/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena för dränering fortsätter utanför befintlig bangård mot Vassara älv. 2 mån
ID-nummer:  23694
Direktlänk: /bild/00023694/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbron över spåren nära stationshuset. 2 mån
ID-nummer:  23695
Direktlänk: /bild/00023695/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron. 2 mån
ID-nummer:  23696
Direktlänk: /bild/00023696/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!