Augusti 2016

Bilder och filmer (308)

Måndag 15 augusti 2016

Med ett grepp tas alla de sex sliprarna. 3 mån
ID-nummer:  23597
Direktlänk: /bild/00023597/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna sänks ned på den färdiga makadambädden samtidigt som maskinen ökar avståndet mellan dem. 3 mån
ID-nummer:  23598
Direktlänk: /bild/00023598/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avståndet mellan sliprarna som läggs samtidigt blir automatiskt korrekt medan avståndet till de som lagts tidigare måste kontrolleras. 3 mån
ID-nummer:  23599
Direktlänk: /bild/00023599/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med tumstock kontrolleras avståndet och maskinföraren dirigeras så att sliprarna hamnar i rätt position. 3 mån
ID-nummer:  23600
Direktlänk: /bild/00023600/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När allt är korrekt kan maskinen släppa taget och upprepa processen. 3 mån
ID-nummer:  23601
Direktlänk: /bild/00023601/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer banvall som väntar på spår intill den nya plattformens södra ände. 3 mån
ID-nummer:  23602
Direktlänk: /bild/00023602/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen har smalnats av där den tidigare var bredare men får fortsatt användas för resandeutbyten. 3 mån
ID-nummer:  23603
Direktlänk: /bild/00023603/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen justeras in så att rätt lutning bort från spåren erhålls. 3 mån
ID-nummer:  23604
Direktlänk: /bild/00023604/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När massorna finjusterats med grävskopan vibreras de. 3 mån
ID-nummer:  23605
Direktlänk: /bild/00023605/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast älven pågår grävarbeten för ett nytt för från den nya dräneringen under bangården. 3 mån
ID-nummer:  23606
Direktlänk: /bild/00023606/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från den tillfälliga plattformen. 3 mån
ID-nummer:  23607
Direktlänk: /bild/00023607/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset syns ännu kabelkanaliseringen som byggs in i plattformen. 3 mån
ID-nummer:  23608
Direktlänk: /bild/00023608/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser för svetsning pågår i de nya växlarna som lagts utanför stationshuset. 3 mån
ID-nummer:  23610
Direktlänk: /bild/00023610/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldriven i de nya växlarna ligger inne i en speciell stålsliper. 3 mån
ID-nummer:  23609
Direktlänk: /bild/00023609/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelement och färdig plattformskant. 3 mån
ID-nummer:  23611
Direktlänk: /bild/00023611/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar levereras till plattformsspåret. 3 mån
ID-nummer:  23612
Direktlänk: /bild/00023612/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna måste hamna på rätt avstånd från plattformskanten. 3 mån
ID-nummer:  23613
Direktlänk: /bild/00023613/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt grepp tas om ett lager sliprar. 3 mån
ID-nummer:  23614
Direktlänk: /bild/00023614/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar på väg mot sin slutliga position i spåret. 3 mån
ID-nummer:  23615
Direktlänk: /bild/00023615/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags för finjustering av läget. 3 mån
ID-nummer:  23616
Direktlänk: /bild/00023616/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tumstocken kommer väl till pass. 3 mån
ID-nummer:  23617
Direktlänk: /bild/00023617/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med handrörelser dirigeras maskinföraren. 3 mån
ID-nummer:  23618
Direktlänk: /bild/00023618/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en omgång sliprar ligger på plats, 3 mån
ID-nummer:  23619
Direktlänk: /bild/00023619/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet fortsätter plattformsbygget, men här har man inte kommit så långt som i söder. 3 mån
ID-nummer:  23620
Direktlänk: /bild/00023620/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med den gamla delvis bortgrävda plattformen i bakgrunden. 3 mån
ID-nummer:  23621
Direktlänk: /bild/00023621/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs bitvis även under plattformen. 3 mån
ID-nummer:  23622
Direktlänk: /bild/00023622/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordväst från godsmagasinets norra del. 3 mån
ID-nummer:  23623
Direktlänk: /bild/00023623/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den blivande norra plattformsänden från lastkajen norr om godsmagasinet. 3 mån
ID-nummer:  23624
Direktlänk: /bild/00023624/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
L-stöden som blir plattformskant har satts ut ända fram till norra plattformsänden. 3 mån
ID-nummer:  23625
Direktlänk: /bild/00023625/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen. 3 mån
ID-nummer:  23626
Direktlänk: /bild/00023626/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny växlingsdvärgsignal för färd söderut sätts upp vid plattformsspåret norr om den befintliga huvudsignalen och växlingsdvärgen i riktning norrut. 3 mån
ID-nummer:  23627
Direktlänk: /bild/00023627/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför plattformsspåret grävs också nya stolpfundament ned, delvis under ett lager av räls. 3 mån
ID-nummer:  23628
Direktlänk: /bild/00023628/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passerande malmtåg får ännu använda spår 3 för att passera arbetsplatsen i stället för det avstängda spår 2. 3 mån
ID-nummer:  23629
Direktlänk: /bild/00023629/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra änden av plattformen saknas ännu de specialelement som ska ge rampen i änden rätt lutning. 3 mån
ID-nummer:  23630
Direktlänk: /bild/00023630/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementen väntar på att placeras ut här strax nordväst om den gamla lastkajen. 3 mån
ID-nummer:  23631
Direktlänk: /bild/00023631/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för elementen är klar och de kan snart lyftas på plats. 3 mån
ID-nummer:  23632
Direktlänk: /bild/00023632/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har man nått södra plattformsänden i utläggningen av sliprar. 3 mån
ID-nummer:  23633
Direktlänk: /bild/00023633/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som väntar på räls för att bilda plattformsspåret. 3 mån
ID-nummer:  23634
Direktlänk: /bild/00023634/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset förbereds spårsvetsning när två rälsändar riktas in mot varandra. 3 mån
ID-nummer:  23635
Direktlänk: /bild/00023635/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ändarna måste ligga rakt mot varandra före svetsning vilket kontrolleras med ett järn. 3 mån
ID-nummer:  23636
Direktlänk: /bild/00023636/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När riktningen är klar är det dags att bygga gjutformen över skarven. 3 mån
ID-nummer:  23637
Direktlänk: /bild/00023637/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen skruvas fast på rälerna. 3 mån
ID-nummer:  23638
Direktlänk: /bild/00023638/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter tätas formen med sand. 3 mån
ID-nummer:  23639
Direktlänk: /bild/00023639/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är viktigt att det är tätt så att smältan inte kan rinna iväg. 3 mån
ID-nummer:  23640
Direktlänk: /bild/00023640/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tätningen är klar monteras koppar som ska ta hand om överflödig smälta. 3 mån
ID-nummer:  23641
Direktlänk: /bild/00023641/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter kopplas en gasbrännare in för att värma skarven. 3 mån
ID-nummer:  23642
Direktlänk: /bild/00023642/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under någon minut hettas rälsen upp i skarven. 3 mån
ID-nummer:  23643
Direktlänk: /bild/00023643/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter upphettning är det dags att ta fram byttan med den färdigblandade termiten. 3 mån
ID-nummer:  23644
Direktlänk: /bild/00023644/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hinken placeras på formen och luntan tänds. 3 mån
ID-nummer:  23645
Direktlänk: /bild/00023645/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den med ett starkt sken brinnande luntan stoppas ner i termiten och svetsprocessen är igång. 3 mån
ID-nummer:  23646
Direktlänk: /bild/00023646/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!