Augusti 2016

Bilder och filmer (120)

Fredag 26 augusti 2016

Utanför godsmagasinet sätts den yttre kanten på plattformen upp.
ID-nummer:  21116
Direktlänk: /bild/00021116/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från godsmagasinets lastkaj.
ID-nummer:  21117
Direktlänk: /bild/00021117/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka söder om stationshuset och den mer färdigställda plattformen, ytskiktet återstår dock att bygga.
ID-nummer:  21118
Direktlänk: /bild/00021118/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de yttersta kantelementen återstår att lägga från stationshuset och norrut.
ID-nummer:  21119
Direktlänk: /bild/00021119/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station under förändring.
ID-nummer:  21120
Direktlänk: /bild/00021120/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnarna backas in på det nylagda spåret.
ID-nummer:  21121
Direktlänk: /bild/00021121/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekipaget på det nya plattformsspåret.
ID-nummer:  21122
Direktlänk: /bild/00021122/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna kördes så nära den tillfälliga spången till den gamla plattformen som möjligt.
ID-nummer:  21123
Direktlänk: /bild/00021123/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna vid den nya plattformen.
ID-nummer:  21124
Direktlänk: /bild/00021124/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam fylls på kring en av rälerna.
ID-nummer:  21125
Direktlänk: /bild/00021125/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart går det åter att köra även tyngre tåg på spår 2.
ID-nummer:  21126
Direktlänk: /bild/00021126/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några turer fram och tillbaka behövdes för att få tillräcklig mängd i spåret.
ID-nummer:  21127
Direktlänk: /bild/00021127/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har ett par nya växlar lagts ut på den utvidgade delen av bangården.
ID-nummer:  21128
Direktlänk: /bild/00021128/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna ska kopplas samman med blivande spår 4, 5 och 6, spår 4 hamnar något till vänster om nuvarande spår 5 mitt i bild.
ID-nummer:  21129
Direktlänk: /bild/00021129/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost. Den andra utlagda växeln är en skyddsväxel före anslutningen till de blivande tre långa mötesspåren.
ID-nummer:  21130
Direktlänk: /bild/00021130/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Komplettering av makadam i växeln under spången till plattformen på kvällen.
ID-nummer:  21142
Direktlänk: /bild/00021142/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs ut där de större fordonen inte kom åt.
ID-nummer:  21143
Direktlänk: /bild/00021143/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i solnedgången med plattformsbygget i förgrunden.
ID-nummer:  21144
Direktlänk: /bild/00021144/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård under ombyggnad i solnedgången.
ID-nummer:  21145
Direktlänk: /bild/00021145/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga gångbron till plattformen leder till visst extrajobb när det nya spåret ska makadamiseras.
ID-nummer:  21146
Direktlänk: /bild/00021146/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!