Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) > Bangårdsombyggnad >

Augusti 2016

Bilder och filmer (40)

Söndag 14 augusti 2016

Augustikväll i bangårdsombyggnadens Gällivare.
ID-nummer:  21092
Direktlänk: /bild/00021092/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya växlar har placerats utanför stationshuset.
ID-nummer:  21093
Direktlänk: /bild/00021093/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna som ska ge det enda nya plattformsspåret två delar och därmed mötesmöjlighet för resandetåg, vy från nordväst.
ID-nummer:  21094
Direktlänk: /bild/00021094/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna sedda från den gamla plattformen.
ID-nummer:  21095
Direktlänk: /bild/00021095/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har den översta och yttersta delen av den nya plattformen börjat komma på plats.
ID-nummer:  21096
Direktlänk: /bild/00021096/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 återuppbyggs nu i den gamla sträckningen intill den nya plattformskanten.
ID-nummer:  21097
Direktlänk: /bild/00021097/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid stationshuset sedda från sydost.
ID-nummer:  21098
Direktlänk: /bild/00021098/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna i det nya plattformsspåret ligger ungefär där plattformsövergången tidigare låg.
ID-nummer:  21099
Direktlänk: /bild/00021099/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot nordväst är kantelementen till plattformen snart utplacerade.
ID-nummer:  21100
Direktlänk: /bild/00021100/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 15 augusti 2016

Termitsvetsning i den nya växeln utanför stationshuset.
ID-nummer:  21091
Direktlänk: /bild/00021091/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 augusti 2016

Vy mot sydost från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3. Nedtill syns korsningen till en av de två nya växlar som lagts in i det nya plattformsspåret.
ID-nummer:  21106
Direktlänk: /bild/00021106/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats, här syns resten av de nya växlarna.
ID-nummer:  21107
Direktlänk: /bild/00021107/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av den avkortade plattformen vid spår 3, den nya plattformen fortsätter betydligt längre norrut.
ID-nummer:  21108
Direktlänk: /bild/00021108/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya dvärgsignalen norrifrån före växlarna framför stationshuset visar stoppbesked samtidigt som det nya spåret blir allt mer färdigt.
ID-nummer:  21109
Direktlänk: /bild/00021109/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden av plattformen, gammalt och nytt.
ID-nummer:  21110
Direktlänk: /bild/00021110/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från plattformsänden.
ID-nummer:  21111
Direktlänk: /bild/00021111/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två makadamvagnar bakom InfraNords Kockumstralla.
ID-nummer:  21112
Direktlänk: /bild/00021112/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformsbygget har man bunkrat upp med stenmaterial inför helgens stora arbeten.
ID-nummer:  21113
Direktlänk: /bild/00021113/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskantens norra ände sedd från den gamla lastkajen.
ID-nummer:  21114
Direktlänk: /bild/00021114/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats.
ID-nummer:  21115
Direktlänk: /bild/00021115/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet sätts den yttre kanten på plattformen upp.
ID-nummer:  21116
Direktlänk: /bild/00021116/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från godsmagasinets lastkaj.
ID-nummer:  21117
Direktlänk: /bild/00021117/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka söder om stationshuset och den mer färdigställda plattformen, ytskiktet återstår dock att bygga.
ID-nummer:  21118
Direktlänk: /bild/00021118/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de yttersta kantelementen återstår att lägga från stationshuset och norrut.
ID-nummer:  21119
Direktlänk: /bild/00021119/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station under förändring.
ID-nummer:  21120
Direktlänk: /bild/00021120/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnarna backas in på det nylagda spåret.
ID-nummer:  21121
Direktlänk: /bild/00021121/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekipaget på det nya plattformsspåret.
ID-nummer:  21122
Direktlänk: /bild/00021122/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna kördes så nära den tillfälliga spången till den gamla plattformen som möjligt.
ID-nummer:  21123
Direktlänk: /bild/00021123/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna vid den nya plattformen.
ID-nummer:  21124
Direktlänk: /bild/00021124/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam fylls på kring en av rälerna.
ID-nummer:  21125
Direktlänk: /bild/00021125/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart går det åter att köra även tyngre tåg på spår 2.
ID-nummer:  21126
Direktlänk: /bild/00021126/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några turer fram och tillbaka behövdes för att få tillräcklig mängd i spåret.
ID-nummer:  21127
Direktlänk: /bild/00021127/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har ett par nya växlar lagts ut på den utvidgade delen av bangården.
ID-nummer:  21128
Direktlänk: /bild/00021128/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna ska kopplas samman med blivande spår 4, 5 och 6, spår 4 hamnar något till vänster om nuvarande spår 5 mitt i bild.
ID-nummer:  21129
Direktlänk: /bild/00021129/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost. Den andra utlagda växeln är en skyddsväxel före anslutningen till de blivande tre långa mötesspåren.
ID-nummer:  21130
Direktlänk: /bild/00021130/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Komplettering av makadam i växeln under spången till plattformen på kvällen.
ID-nummer:  21142
Direktlänk: /bild/00021142/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs ut där de större fordonen inte kom åt.
ID-nummer:  21143
Direktlänk: /bild/00021143/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i solnedgången med plattformsbygget i förgrunden.
ID-nummer:  21144
Direktlänk: /bild/00021144/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård under ombyggnad i solnedgången.
ID-nummer:  21145
Direktlänk: /bild/00021145/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga gångbron till plattformen leder till visst extrajobb när det nya spåret ska makadamiseras.
ID-nummer:  21146
Direktlänk: /bild/00021146/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!