Norrmjöle (Noe)

Norrmjöle driftplats är belägen i skogen några kilometer nordväst om den ort den fått namn av och några kilometer nordost om Sörmjöle. Driftplatsen ligger i sydväst-nordostlig riktning och har ett avvikande huvudspår på sydöstra sidan där man också finner teknikhuset mitt på bangården. Mötesspåret har skyddsväxlar i båda ändar för möjlighet till samtidig infart, och i norra änden är skyddspåret förlängt och utgör stickspår för uppställning av fordon. En stor del av driftplatsen ligger i skärning med höga stensluttningar på bangårdens båda sidor söm följd.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Lördag 9 juni 2012

Infarten till Norrmjöle driftplats söderifrån sker i en djup skärning som avslutas vid södra växeln.
ID-nummer:  22821
Direktlänk: /bild/00022821/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningen vid södra utfarten sedd intill södra växeln mot sydväst.
ID-nummer:  22822
Direktlänk: /bild/00022822/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost med södra växeln till vänster.
ID-nummer:  22823
Direktlänk: /bild/00022823/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalkur intill mellantavlan Noe 33 på det avvikande huvudspåret före skyddsväxeln, vy mot sydväst.
ID-nummer:  22824
Direktlänk: /bild/00022824/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter växlarna hamnar bangården åter i skärning från kilometer 99 och norrut.
ID-nummer:  22825
Direktlänk: /bild/00022825/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset följer på sydöstra sidan av bangården något längre norrut.
ID-nummer:  22826
Direktlänk: /bild/00022826/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst nära teknikhuset.
ID-nummer:  22827
Direktlänk: /bild/00022827/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om teknikhuset är skärningen åter rejält djup och stenslänterna reser sig höga på bangårdens båda sidor.
ID-nummer:  22828
Direktlänk: /bild/00022828/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellantavlan Noe 32 på normalhuvudspåret några hundra meter före norra växeln ger möjlighet till samtidig infart på driftplatsen.
ID-nummer:  22829
Direktlänk: /bild/00022829/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, här syns den djupaste delen av skärningen.
ID-nummer:  22830
Direktlänk: /bild/00022830/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellantavlan Noe 82 vid normalhuvudspåret föregår den norra växeln, här syns också stickspåret som också agerar skyddsspår.
ID-nummer:  22831
Direktlänk: /bild/00022831/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret vid kilometer 100 i nordligaste delen av driftplatsen.
ID-nummer:  22832
Direktlänk: /bild/00022832/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats.
ID-nummer:  22833
Direktlänk: /bild/00022833/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartstavlan finns vid stickspårets stoppbock tillsammans med en AT-transformator, i bakgrunden till höger syns bron över Norrmjöleån.
ID-nummer:  22834
Direktlänk: /bild/00022834/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!